Skip to main content

Algemeen Overleg Ontwikkelingen Gaza

Voorzitter, Nederland zal een pleefiguur slaan als wij niet tegen de statusophoging stemmen. De statusophoging van de Palestijnse Autoriteit bij de VN komt erop neer dat wat geen staat is, toch een staat genoemd gaat worden. Het zal wel zo zijn dat dit allemaal mogelijk is volgens VN-regels, maar het is niets anders dan etiketten-zwendel; anders kan ik het niet zien. We zouden er goed aan doen om er tegen te stemmen.

Er zijn natuurlijk ook andere redenen waarom we ertegen moeten stemmen. De partij van Abbas, Fatah, heeft meegedeeld zelf ook raketten op Israël te hebben afgevuurd. Abbas heeft bovendien de rakettenterreur niet veroordeeld, maar heeft Hamas geprezen voor de «overwinning» op Israël. Abbas en de Palestijnse Autoriteit hebben gewoon een januskop. Je moet ermee oppassen en hun status zeker niet ophogen.

Nederland erkent het recht van Israël om zich te beschermen tegen raketbeschietingen. Toch pleit de regering – dat begrijp ik dan weer niet – voor opening van de grensovergangen en wil zij bij het faciliteren daarvan zelfs een rol spelen.

De PVV-fractie is er allesbehalve gerust op dat de huidige wapenstilstand op termijn de veiligheid van Israël voldoende waarborgt. Afgelopen vrijdag na het moskeegebed bestormden zo'n 300 Gazaanse provocateurs de grens met Israël. Er is een lekkende grens ontstaan, waarover enkele dagen later een terrorist is gegaan die heeft geprobeerd een gezin te vermoorden.

De PVV vraagt zich af hoe serieus de Nederlandse regering Israëls veiligheid neemt door te pleiten voor opening van de grensovergangen, terwijl gebleken is dat de Gazanen niet eens kunnen omgaan met versoepelde rules of engagement.

Ook de Verenigde Naties falen alweer. Israël heeft het afgelopen jaar negentien keer een klacht ingediend bij de VN over de aanhoudende raketbeschietingen. Israël speelt volgens de internationale regels en klaagt bij de VN, zoals het land dat ook doet over de grensbeschietingen uit Syrië. Wat is de reactie van de VN? Volgt er een veroordeling? Volgt er een speciale hoorzitting? Wordt het geagendeerd voor de Algemene Vergadering? Nee. Niets dan ijzige stilte.

Ook de EU veroordeelt de raketbeschietingen in de regel pas als Israël militair reageert en geen seconde eerder. Naar mijn mening moet dit veranderen. Is de minister bereid, zich er met zijn Europese partners voor in te spannen dat de veroordelingen van de raketbeschietingen er telkens onmiddellijk komen, zowel vanuit de EU als vanuit de VN? De heer Erdogan, die in september jl. nog trots vertelde in één maand een einde aan de levens van 500 Koerden te hebben gemaakt – waar trouwens verder geen haan naar kraait – hitst de sfeer rond Gaza op door Israël te beschuldigen van een etnische zuivering.

Heeft de minister Turkije op die beschuldiging van etnische zuivering aangesproken? Zo nee, wil hij dat doen? Wil hij de kwalijke rol van Erdogan in dezen ook aan de orde stellen bij zijn EU-collega's?

Ik ben van mening dat wat er in Gaza en rond Hamas gebeurt een onderdeel aan het worden is van de strijd tussen soennieten en sjiieten. Het is zeer gepast om op dit moment de ophitsende rol van Turkije en de heer Erdogan sterk te veroordelen en Turkije erop aan te spreken dat we daarvan helemaal niet gediend zijn.

Tot slot ga ik in op de veiligheidssituatie in de Sinaï. De Sinaï is een broeinest voor jihadisten. Tot nu toe heeft de heer Morsi hun terroristische activiteiten die zijn gericht tegen Israël, weinig in de weg gelegd. Ook vanuit de Sinaï werden immers raketten op Israël afgeschoten. We zijn er allerminst gerust op dat moslimbroeder Morsi, die tijdens zijn eigen verkiezingscampagne heeft gezegd Jeruzalem met de jihad te willen veroveren, in dezen een betrouwbare en onafhankelijke waarnemer zal zijn die zal optreden tegen zijn moslimbroeders van Hamas bij grensbeschietingen en wapensmokkel. Deelt de minister deze zorgen van mijn fractie? Neemt hij ook de uitspraak van Mohammed Badei, geestelijk leider van de Egyptische Moslimbroederschap, serieus, die heeft gezegd dat de wapenstilstand niets anders is dan een spel van grote misleiding?