Skip to main content

PVV: welk belang heeft de Nederlander bij sancties tegen Rusland?

PVV-kamerlid Raymond de Roon heeft in een overleg met de minister van Buitenlandse Zaken aangegeven, dat hij geen voordelen ziet voor Nederland om aan Rusland sancties op te leggen over gedragingen op de Krim. "Maar grote nadelen daarvan voor Nederland zijn er wel" aldus de Roon. Wel is het gedrag van Rusland reden om onze naïeve houding ten aanzien van dat land, los te laten. "Het westen moet zich bezinnen op de vraag, hoe om te gaan met de ontwaakte Russische beer" .

Lees hier de inbreng van De Roon in het overleg met de minister van Buitenlandse Zaken op 12 maart 2014:

De annexatie van De Krim (in die termen spreekt bondskanselier Merkel er inmiddels over) door Rusland, lijkt een niet meer af te wenden feit. Een bespreking daarover met de regering in Kiev, wordt door Rusland en de machtshebbers op de Krim, faliekant afgehouden.
Niettemin wisselen Rusland en de EU nu allerlei bedreigingen jegens elkaar uit. Vindt de minister dat zinvol?
Is de EU daadwerkelijk bereid om, met als inzet de Oekraïense soevereiniteit over de Krim, die bedreigingen te effectueren, zo vraag ik de minister?
Is de Nederlandse regering bereid om de schade die uit een escalerende boycotoorlog tussen de EU en Rusland voor Nederland voort zal vloeien, voor haar rekening te nemen?
Het is wel makkelijk om in een sanctie-oorlog te stappen maar hoe komen we er ooit met goed fatsoen weer uit? Gezichtsverlies is voor Putin een terrein dat hij nooit zal willen betreden.
De PVV-fractie ziet de voordelen voor de Nederlandse burgers van een sanctiestrijd met Rusland niet. De nadelen zie we wel. Graag een reactie van de minister.

Mevrouw Merkel heeft overigens nog meer gezegd. Namelijk dat Duitsland zich moet voorbereiden op de economische fallout van sancties.
Heeft de Nederlandse regering de economische fallout van eventuele sancties voor Nederland, al in kaart gebracht? Hoe zal dat er uit kunnen zien? Wat kunnen Nederlandse ondernemers, Nederlandse belastingbetalers en alle Nederlandse burgers aan ellende tegemoet zien als de EU die 3-traps-sanctie-escalatie-raket in werking zet?
En hoe gaat de regering Nederland voorbereiden op die economische fallout van sancties? Graag een uitgebreide reactie van de minister.

Vz., de post-koude-oorlog gedachte dat Rusland en het Westen zich niet meer bezig hoeven te houden met het in toom houden van elkaars expansiedrang (containment), ligt op de schroothoop.
Europa heeft geprobeerd Oekraine in haar invloedssfeer te brengen met vooruitzichten op Navo-lidmaatschap en EU-associatie.
Rusland antwoordt met een interventiedoctrine onder het voorwendsel "bescherming van Russisch sprekende bevolking" .
Een heel gevaarlijke ontwikkeling. Is het zo, dat de EU die gevolgen niet heeft voorzien? Of heeft men die risico's op de koop toe genomen? Graag een antwoord van de minister.
Die doctrine vormt een bedreiging van de stabiliteit in veel/alle landen die vroeger deel uitmaakten van het Sovjetrijk, waar nog een aanzienlijke Russisch sprekende bevolking aanwezig is.
De grote zorgen van de Baltische landen daarover zijn zeer begrijpelijk.

In 2008 werden de Baltische landen door menigeen nog voor licht hysterisch versleten toen ze waarschuwden tegen de voorgenomen levering van een door Frankrijk te bouwen oorlogsschip voor de Russische Zwarte Zeevloot.
Recent is Frankrijk begonnen met proefvaarten van dat state-of-the-art amfibisch aanvalsschip van de Mistralklasse.
Maar er is meer:
- Frans-Russische samenwerking bij de ontwikkeling van een infanterie gevechtsvoertuig;
- Thales helpt om de Russische strijdkrachten uit te rusten met "thermal vision capability".
En ook Duitsland levert veel militair materieel aan Rusland. Ik heb nog geen overzicht maar weet wel dat alleen al in 2011 500 exportvergunningen zijn verleend voor Duitse wapenleveranties aan Rusland.
Recent is nog een levering overeengekomen van een state-of-the-art "brigade-level training facility"voor meer dan € 100 miljoen. Hiermee kan Rusland een grote sprong voorwaarts maken bij het oefenen van grootschalige conventionele militaire operaties.

De vraag dringt zich op, hoe wij deze leveringen moeten bezien in het licht van de regels inzake het wapenexportbeleid? Er is toch alle aanleiding om leveringen van wapens aan Rusland op te schorten en misschien wel af te blazen? Graag een reactie van de minister.

Wordt het ook niet eens tijd dat de Navolanden en de EU-landen het beleid t.a.v. Rusland eens grondig gaan evalueren ?
Ik zeg dat niet alleen n.a.v. Ukraïne maar vooral ook n.a.v. die Poetin interventiedoctrine die ik al eerder noemde. En zo zijn er meer zaken die het noodzakelijk maken eens goed te heroverwegen hoe wij ons tot Rusland moeten verhouden. Ik noem er enkele:
Poetin houdt het regime Assad in het zadel.
Poetin wil 2 kerncentrales aan Iran leveren;
De Russische minister van Defensie heeft plannen aangekondigd om de Russische "military footprint" in Cuba, Nicaragua en Venezuela te vergroten.
De Russische vice-minister-president die over de Defensie-industrie gaat, heeft deze week gezegd dat de "openlijke amerikaanse en Natobedreigingen" de noodzaak aantonen om het Russisch leger met moderne wapens uit te rusten.

Ik weet niet hoe de regering hier naar kijkt maar in mijn ogen zijn dat allemaal verontrustende ontwikkelingen en het lijkt me dat de Europese landen hun verhouding tot Rusland moeten herbezien, in nauw overleg met de V.S. Is de minister bereid om dat op 17 maart bij zijn Europese collega's bespreekbaar te maken?