Skip to main content

Spreektekst AO Oekraïne

Het gedrag van Rusland laat (opnieuw) duidelijk zien dat het orthodoxe oost-europa een andere wereldvisie en een andere beleving van de geschiedenis heeft dan het westen.
De strijd om de Krim is niet alleen maar een strijd om een stuk land, het gaat om een strijd tussen twee wereldvisies.

De Russische geschiedenisbeleving gaat over zaken als: het verdrijven van vijanden, behoud van de eigen variant van het christendom en bescherming van het vaderland.

Putin heeft m.b.t. de Krim gehandeld in die cultuur-historische context. Hij is opgekomen voor de cultuur van zijn land en volk en heeft zich uiterst vijandig uitgelaten over het westen, als een bedreiging voor die cultuur en het Russische volk. De verleiding door EU en Navo waarmee gepoogd werd de Oekraïne aan het westen te binden, wordt gezien als een grote bedreiging voor de Russische cultuur, het Russische volk en het Russische vaderland. En dat verhaal gaat er bij zijn eigen bevolking in, als een preek in een ouderling.

De kans dat Rusland op deze schreden terugkeert, is nihil. Nog geen 2000 sancties gaan daar verandering in brengen. Is de minister dat met mij eens?
Sancties zijn een cadeautje voor Putin. Bij zijn eigen volk zal hij die sancties uitleggen als het bewijs van zijn gelijk, dat Rusland door het westen wordt belaagd. Hij noemde de sancties al: een daad van agressie.
Zo kan hij zijn autoritair bewind versterken en verdiepen. De bevolking zal zich rond zijn troon scharen en de kleptocratie overleeft de crisis.
En Putin heeft dat nodig. Laten we wel wezen, de Russische economie verkeert in een crisis. Zelfs een Russische onderminister (Sergej Beljakov) heeft dat deze week gezegd.
Niets is mooier voor Putin, dan dat hij het westen er straks de schuld van kan geven dat de bevolking de broekriem moet aanhalen.

Laten we de rol van de EU tot zover niet uit het oog verliezen. In zijn speech verwees Putin nog (bedekt) naar het onprofessionele optreden van Westerse leiders die op het Maidanplein in Kiev, al of niet met gebalde vuistjes, de strijdgroepen ophitsten. Welke les trekt de EU en welke les trekt de minister, die ook het Maidanplein op ging voor een fotomomentje, hier nu eigenlijk uit? Graag een reactie.

In plaats van te reflecteren op het eigen aandeel dat de EU heeft gehad in de aanloop naar deze annexatie en zich te focussen op het voorkomen van nieuwe annexaties van gebieden waar ook het Russische volk wordt bedreigd in de visie van Putin, gaat de EU stug door met touwtje trekken om invloed in de Oekraïne.
Sterker nog, de EU wil in een hogere versnelling gaan. De ondertekening van de politieke delen van het Associatieaccoord met Oekraïne, het verstrekken van unilaterale tariefpreferenties aan Oekraïne en het aan de Oekraïne voorhouden van de worst van 13 miljard Euro zijn daarvan voorbeelden. Inclusief het aanbieden van een eerste plakje van die worst, door het voornemen uit te voeren om alvast 1 miljard Euro versneld over te maken.

Dit versterkt het beeld in Rusland over de Europese kinderlokker in Brussel, die de Oekraïne snoepwaar aanbiedt.
Eurocommissaris Olli Rehn zei nog een maand geleden dat Oekraïne "een zeer duidelijk, concreet Europees perspectief" moet worden geboden. We staan, aldus Rehn, "op een historisch kruispunt, Europa mag die afspraak niet missen en moet Oekraïne op middellange tot lange termijn het uitzicht op toetreding bieden" .
De PVV zegt "nee, nee en nog eens nee" tegen dit opbieden tegen Rusland, dat alleen maar bijdraagt aan een scheuring van Oekraïne.

De EU heeft een drietraps sanctie-raket in stelling gebracht. Weldra zullen de ministers beslissen over ontbranding van de 3e trap, inhoudende het opleggen van sancties die pijn gaan doen.
De PVV wil geen sancties uit vergelding die er slechts toe dienen dat wordt voldaan aan een niet-rationele sanctiebehoefte en zeker geen sancties die onze eigen economie gaan treffen.

Maar de minister gedraagt zich alsof hij een blanco cheque heeft van deze Kamer om in Brussel in te stemmen met sanctievoorstellen die daar ter tafel komen en die hem goeddunken.
We moeten ons niet laten meezuigen door de ontwikkelingen.

De PVV wil geen sanctie-automatisme maar wil dat deze Kamer eventuele sancties kan wegen, alvorens er een economische oorlog met Rusland wordt gestart. Wij zijn tegen zo'n oorlog en vrezen de gevolgen voor de Nederlandse burger.

De PVV pleit ervoor dat de minister de volgende 3 boodschappen afgeeft in Brussel:
1) Stop met zelf escalatie uit te lokken door Oekraïne pijlsnel zo dicht mogelijk naar de EU te willen trekken door allerlei handelsvoordeeltjes en miljarden aan te bieden en ondertussen hypocriet huilie-huilie te doen dat Rusland niet de-escalerend optreedt.
2) Leg geen kansloze Krim-sancties op maar heroverweeg hoe de westerse landen zich zouden moeten verhouden tot Rusland. Stop met het bewapenen van één van een grote geopolitieke buurman die zich niet aan regels houdt en een deel van een ander land militair binnenmarcheert en annexeert.
3) Geef geen cent aan het corrupte Oekraïne.
Is de minister bereid deze heldere boodschappen in Brussel af te geven?