Skip to main content

PVV wil Nederlandse militairen terughalen uit Mali

Dat zei de PVV woordvoerder Defensie en Buitenlandse Zaken, Raymond de Roon, vandaag in de Tweede Kamer.
De regering van Mali is tot op het bot onbetrouwbaar als het om geld gaat. De kosten lopen in duizelingwekkend tempo op.
En de kans op een goede afloop is gering. De ongeveer 200 miljoen Euro van de Nederlandse belastingbetaler die deze missie kost, wordt verspild in Mali.
De regering zou er beter aan doen om dat geld uit te geven voor verbetering van de veiligheid hier in Nederland.

Lees hier de bijdrage van De Roon in het debat met de regering:

Voorzitter,

vandaag bespreken we de eerste tussentijdse evaluatie van de Koenders-missie (MINUSMA) in Mali. De PVV heeft veel vragen over de inschattingsfouten die gemaakt zijn bij de voorbereiding van de missie, de veiligheidssituatie voor de militairen ter plaatse en de nu al enorm oplopende kosten. Ten eerste wil ik ingaan op de actuele situatie in Mali.

Waar de voortgangsrapportage nog spreekt over een 'groot wantrouwen' tussen de Toeareg-rebellen en de regering in Bamako, is er nu sprake van een heuse oorlogssituatie. Waar stabiliteit gebracht moet worden is het tegenovergestelde de werkelijkheid. De gevechten tussen de Toeareg-rebellen en de Malinese militairen waarbij het afgelopen weekend tientallen doden vielen wijzen eerder op escalatie dan op stabilisatie.

Mijn fractie heeft een aantal prangende vragen voor de groep aanwezige ministers omdat duidelijk moet worden welke invloed de huidige ontwikkelingen hebben op de VN-missie MINUSMA en de Nederlandse bijdrage. De bloedige confrontatie in Kidal heeft duidelijk gemaakt dat het gewenste verzoeningsproces tussen de centrale regering en de Toearegs een illusie blijkt te zijn. Hoe kon het zo ver komen, dat de Toearegs tot deze gewelddadige actie in Kidal zijn over gegaan? Wat heeft de Malinese regering eigenlijk gedaan, substantieel gedaan, om verzoening naderbij te brengen? Ik hoor graag een overzicht daarvan. Zijn er naast Toeareg-rebellen ook moslimextremisten partij geweest bij de gevechten? Zijn de risico's voor de Nederlandse militairen veranderd nu het niet alleen meer gaat om jihadstrijders maar ook de tot de tanden bewapende Toeareg-rebellen nog steeds bereid lijken hun wapens te gebruiken om een onafhankelijk staat te realiseren?

De PVV had vanaf het begin totaal geen vertrouwen in de Koenders-missie. Moslimextremisme wordt door het ontbreken van een regionale aanpak niet goed bestreden en de corrupte centrale regering ontbreekt de kunde en de wil om daadwerkelijk de problemen op te lossen. Ons is niet gebleken van enige vorm van zelfreflectie bij de regering van Mali. Hoe ziet onze regering dat?
De druk van de VN en Frankrijk op president Keita om een akkoord te sluiten blijkt tot grote frustratie van diezelfde VN en Frankrijk zinloos. De wil ontbreekt aan de kant van de Malinese regering. Wel heeft de premier Mousa Mara vreemd genoeg kritiek op de VN en Frankrijk omdat zij afgelopen weekend niet zouden hebben ingrepen. Hoe beoordeelt de minister van Buitenlandse Zaken deze kritiek van de premier? Acht de minister de centrale regering in Bamako wel capabel genoeg om het conflict met de Toearegs politiek op te lossen i.p.v. te doen escaleren? En is hij er van overtuigd dat die Malinese regering dat daadwerkelijk wil? Graag een reactie.

De raketbeschietingen in de omgeving van Gao en de onrust in Kidal laten zien dat de Nederlandse militairen met een onveiliger Mali te maken hebben dan vooraf werd geschetst in de artikel 100-brief. Waar de militairen nu als een soort vakantiegangers op een camping in tenten moeten verblijven, komen er gelukkig scherwerende containers. Waarom is daarin niet vanaf het begin voorzien, zo vraag ik de minister van Defensie? Het was toch vanaf het begin bekend dat de jihadisten in Mali beschikken over raketten uit het arsenaal van Gadaffi? Dan was het toch vanaf het begin te voorzien dat zij vroeg of laat met die raketten op het Nederlandse kamp zouden schieten? Dacht de regering dat de militairen in tenten veilig zouden zijn? . Hoelang gaat het duren voordat de containers er zijn en deze fout wordt gerepareerd?

Er is ook geen radarapparatuur om inkomende raketten te detecteren, zoals dat in Kamp Holland in Afghanistan wel het geval was. Kan de minister uitleggen waarom deze radar niet aanwezig is? Blijft zij bij dat besluit? Waarom? De PVV ziet graag dat de minister dat de camping transformeert tot een veilig militaire kamp. Een basis waar de militairen beschermd worden tegen inkomend vijandelijk vuur. Waar de militairen gerust kunnen slapen en waarover ook het thuisfront zich geruster kan voelen.

Uit de media begreep ik dat de daders van de raketbeschietingen zijn gepakt. Wie zijn dat eigenlijk? Gaat het om jihadstrijders of Toearegrebellen? Met welk doel hebben zij de beschietingen uitgevoerd?

Naast de inschattingsfouten met betrekking tot de raketaanvallen is er ook een foutieve inschatting geweest betreffende de beschikbaarheid van transporthelikopters. Dat de VN en de Fransen hun belofte om transporthelikopters te leveren niet zijn nagekomen is schandelijk. Dit toont wederom aan dat je er niet op kunt rekenen dat je bondgenoten in VN-missies hun beloften nakomen.
Het is in ieder geval duidelijk dat Nederland zo een steeds grotere financiële en materiele bijdrage wordt afgetroggeld. Waar houdt dit op? Moeten we straks ook nog extra troepen en materieel sturen om de opgelaaide veenbrand in Kidal te blussen?

De PVV is totaal niet verbaasd dat Nederland € 44,35 miljoen gaat uitgeven aan transporthelikopters enerzijds, terwijl de Malinese autoriteiten hebben besloten tot de aanschaf van een nieuw presidentieel vliegtuig anderzijds. Deze aankoop en andere financiële bestedingen, waarover het IMF Mali op het matje heeft geroepen, tonen aan dat de corrupte centrale regering er weinig aan gelegen is om vaart te zetten achter het oplossen van de echte problemen.

In het verleden hebben enkele partijen in de Tweede Kamer een excessieve hoeveelheid geld gestort in de bodemloze put die Mali heet. Het is voor die partijen natuurlijk moeilijk om daar nu mee op te houden. Want als ze dat zouden doen, zouden ze daarmee erkennen dat ze het in het verleden fout hebben gedaan. En daarom laten ze de Nederlandse belastingbetaler nu nog meer bloeden.
De PVV ziet de missie alleen maar duurder en duurder worden terwijl er in Mali op politiek en veiligheidsgebied nog geen millimeter vooruitgang is geboekt. Waar de centrale regering van Mali vooral aan heeft gewerkt is de aankoop van een gloednieuw presidentieel luxe-vliegtuig.èn aan het buiten de boeken houden daarvan. Alleen al daaruit blijkt, dat die regering tot op het bot onbetrouwbaar is.
En alleen al dat feit, zou reden moeten zijn om de geldkraan voor Mali dicht te draaien.
Wat de PVV betreft moet het geld van de Koenders-missie aan veiligheid in Nederland en niet aan Mali besteed worden.
Wat de PVV betreft moet deze missie worden afgeblazen en keren alle Nederlandse militairen zo spoedig mogelijk terug naar ons eigen land.