Skip to main content

AO Ebola

Voorzitter,

De wereld is ermee gediend, als iedere Ebola-uitbraak in de kiem wordt gesmoord. Dat is bij de uitbraken in Uganda en Congo min of meer gelukt.
Maar bij de uitbraak in West-Afrika is dat niet gelukt.
De vraag is: waarom is dat niet gelukt?
De minister zegt dat het onbreken van een goed functionerende gezondheidszorg daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld.
Maar, vz., in Uganda en Congo was toch ook geen sprake van een goed functionerende gezondheidszorg?

De PVV wil weten welke andere factoren nu juist in West-Afrika aan de snelle verspreiding van Ebola hebben bijgedragen. Graag een reactie van de minister. Wij vermoeden dat de gigantische corruptie in de betrokken landen heeft verhinderd dat er een deugdelijke gezondheidszorg is opgebouwd en dat daardoor de achterlijkheid van de bevolking in stand is gehouden. Ik bedoel daarmee, vz., de onwetendheid van die bevolking over ziekten en epidemie├źn en hun rotsvast geloof in krankzinnige religies, die hen juist tot een verkeerde handelwijze brengen waardoor de epidemie alleen maar wordt verspreid. Graag dus een uitgebreide analyse van de kant van de minister over wat er heeft bijgedragen aan de snelle verspreiding van Ebola in West-Afrika.

Vz., het indammen van de epidemie daar is van belang voor de mensen daar maar natuurlijk ook voor de mensen in Nederland. Dat vereist dat Nederland ook bijdraagt aan het smoren van de epidemie daar. Ook humanitaire overwegingen brengen natuurlijk mee, dat wij daaraan moeten willen bijdragen. De PVV kan het beleid van de regering op dat punt dan ook ondersteunen.

Maar, vz., de verantwoordelijkheid van de regering gaat verder. Van onze regering mag worden verwacht, dat zij vooral de mensen hier in Nederland beschermt tegen deze epidemie.

Ondanks alle mooie verhalen over een goed uitgeruste gezondheidszorg in Europa, is het toch gebeurd dat een Spaanse verpleegster die een Ebola-pati├źnt die uit West-Afrika naar Europa was overgebracht, met de ziekte besmet is geraakt. De PVV wil weten hoe dat kon gebeuren. Kan de minister ons daarover opheldering verschaffen? Als dat nu niet kan, wil de minister dan toezeggen, dat de regering alles in het werk zal stellen om daar achter te komen en de Kamer daarover binnen een week zal informeren? Daarnaast geldt hetzelfde voor het bericht, dat de desbetreffende verpleegster zich al met klachten over koorts bij de Spaanse gezondheidszorg had gemeld maar dat zij pas op Ebola werd getest, toen zij echt hoge koorts kreeg. Ofwel: in de periode tussen het moment dat zij koorts kreeg en het moment dat die koorts echt hoog werd, kon zij al anderen besmetten. We moeten dus, vz., die mooie verhalen over de goede gezondheidszorg in Europa die ons zal beschermen tegen Ebola, met een grote korrel zout nemen.

De Directeur Europa van de WHO heeft al gewaarschuwd, dat verspreiding van Ebola over Europa, onvermijdelijk is. Dat is een verschrikkelijk bericht en is een alarm dat de regering niet mag negeren.

De PVV is daarom van mening, dat de regering meer moet doen: namelijk de reisbewegingen tussen het Ebolagebied in West-Afrika en Nederland zo veel mogelijk beperken. Wat hier niet binnenkomt, kan ons ook niet met Ebola besmetten.