Skip to main content

PVV: vragen over transactie met militairen verdacht van verduistering

Vragen van de leden De Roon en Helder (beiden) PVV) aan de minister van Defensie en aan de minister van Veiligheid en Justitie over transactie met
militairen, verdacht van verduistering:

1.)
Klopt de inhoud van het bericht "militairen schuldig aan verduistering in Kunduz" (1) volledig? Zo neen, wat klopt er niet?

2.)
Kunt u uitleggen waarom geen transactie is aangeboden ter zake van verduistering in dienstbetrekking? Ontbreekt daarvoor alle bewijs of
is het strafverzwarend bestanddeel "in dienstbetrekking" achterwege gelaten om opportuniteitsredenen? In het laatste geval: wat was/waren
die reden(en)?

3.)
Zijn/waren de verdachten lid van de Koninklijke Marechaussee? Zo ja, is strafontslag toegepast? Zo neen, waarom niet?


(*) http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/25/militairen-schuldig-aan-verduistering-in-kunduz/