Skip to main content

PVV-vragen over een drugsbaron als consul op Aruba

Vragen van de leden De Roon en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een drugsbaron als consul op Aruba:

1.)
Bent u het met de PVV eens dat Nederland alleen buitenlandse diplomaten dient te accepteren wier reputatie niet in opspraak is?

2.)
Herinnert u zich nog de blamage die uw ambtsvoorganger zich op de hals haalde met de acceptatie van Carvajal als consul van Venezuela op Aruba?

3.)
Waarom heeft nu ook u ingestemd met (opnieuw) een benoeming van een Venozolaanse consul van bedenkelijke reputatie op Aruba(*)?

4.)
Ziet u in dat daardoor de reputatie van Aruba, en dus ook van het Koninkrijk der Nederlanden, als draaischijf in de internationale drugshandel daardoor bevestigd wordt?

5.)
Bent u bereid dit ongelukkige besluit zo snel mogelijk terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.volkskrant.nl/buitenland/-drugsbaron-figueroa-krijgt-zegen-van-nederland-als-consul-generaal-voor-venezuela-op-aruba~a4597394/