Skip to main content

PVV-vragen over Nederlandse financiering voor Syrische nepverkiezingen

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland nepverkiezingen in Syrisch rebellengebied financierde:

1.)
Kloppen de berichten over gebruik van Nederlands geld voor financiering lokale verkiezingen in Syrisch rebellengebied Oost-Ghouta (*)(**)?

2.)
Kunt u tot op de euro nauwkeurig aangeven met hoeveel geld Nederland lokale verkiezingen in het Syrische rebellengebied Oost-Ghouta heeft gefinancierd(*)(**)?

3.)
Heeft Nederland ook elders in Syrië lokale verkiezingen gefinancierd? Zo ja, kunt u daarvan een overzicht geven en de bedragen kenbaar maken?

4.)
Heeft de hulporganisatie die de verkiezingen organiseerde kunnen verantwoorden waar het geld aan is uitgeven? Zo ja, kunt u daar een overzicht van geven? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u mijn mening dat het heimelijk financieren van (lokale) verkiezingen in een door oorlog verscheurd land, een zware vorm van politieke inmenging is? Zo nee, waarom niet?

6.)
Waarom heeft u de Kamer niet geïnformeerd over deze dubieuze praktijken en wordt slechts zeer algemeen gesproken over “capaciteitsopbouw”?

7.)
Wat dacht u te bereiken met het financieren van nepverkiezingen in een gebied waar het wemelde van de islamitische strijdgroepen waaronder Jaysh al-Islam: het leger van islam?

8.)
Kunt u uitsluiten dat het Nederlandse hulpgeld in handen is gekomen van één van de in Oost-Ghouta/Syrië actieve en onfrisse islamitische strijd- en terreurgroepen? Zo nee, waarom niet?

9.)
Heeft u spijt van deze absurde Nederlandse bijdrage aan lokale Syrische nepverkiezingen die niets met democratie te maken hadden, maar enkel tot legitimering dienden van lokale strijd- en terreur groepen en een allegaartje aan onfrisse figuren?

10.)
Bent u bereid alle nog lopende financiële hulp aan Syrische hulporganisaties per direct stop te zetten?

11.)
Wilt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

(*) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-financiert-lokale-verkiezingen-in-syrisch-rebellengebied~b2f9b743/
(**) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/syrische-democratie-activist-door-de-verkiezingen-heeft-oost-ghouta-even-aan-vrijheid-geroken-~b2b79df7