Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Markuszower (beiden PVV) aan minister-president, minister van Algemene Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het afdwingen van opvangplaatsen van vreemdelingen:

1.)
Klopt het dat u noodwetgeving wenst te gebruiken en/of af te stoffen om rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen te huisvesten door middel van het vorderen van onroerend goed, zoals sporthallen, kantoren, woningen en hotels van gemeenten en/of bedrijven en/of burgers?

2.)
Schaamt u zich niet dat u nu overweegt om genoemd onroerend goed te vorderen om daar vervolgens vreemdelingen in te plaatsen, omdat u en uw voorgangers Nederland hebben volgepropt met honderdduizenden gelukszoekers?

3.)
Is het kabinet zelf bereid het goede voorbeeld te geven? Zo neen, waarom niet?

4.)
Kunt u per bewindspersoon aangeven of hij in het binnen- en of buitenland onroerend goed bezit? Kunt u daarbij aangeven hoeveel vierkante meter per object dit betreft? Kunt u ook aangeven hoeveel mensen er op dit moment per object gehuisvest zijn?

5.)
Kunt u vervolgens aangeven welke bewindspersonen bereid zijn om vreemdelingen in hun onroerend goed te huisvesten? Zo neen, waarom niet?

6.)
Indien bewindspersonen hiertoe niet bereid zijn, wilt u dan een wet maken die bewindspersonen verplicht vreemdelingen in hun onroerend goed te huisvesten en de gewone Nederlander niet met deze ongein te belasten? Zo neen, waarom niet?

7.)
Kunt u al deze vragen separaat en volledig beantwoorden voor maandag 4 april a.s. om 18 uur?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties