Nederland weer van ons

Alle krachttermen die ik heb kunnen verzinnen doen geen recht aan de krankzinnigheid van de situatie die voor ons ligt en waar onze alleroudsten de dupe van zijn geworden.

Sinds de invoering van Van Rijns “Wmo2015” heeft een derde van de gemeenten gekort op de huishoudelijke hulp. Elf gemeenten schaften de huishoudelijk hulp maar helemaal af. 20 gemeenten beschouwde huishoudelijke hulp gewoon maar even niet meer als onderdeel van de Wmo. Hoogbejaarden hebben hun huishoudelijke hulp verloren. De mensen die al thuis moesten blijven wonen omdat de verzorgingshuizen werden gesloten. Tienduizenden thuishulpmedewerkers raakten hun baan kwijt en organisatie vielen massaal om. En waarom?

Omdat deze staatssecretaris dat heeft laten gebeuren. Omdat deze staatssecretaris doelbewust bijna anderhalf jaar op zijn handen heeft gezeten en doelbewust niet ingreep toen gemeenten een loopje namen met de wet. Zijn wet. Ik citeer uit een brief van een JAAR geleden: ‘Als uit de feiten blijkt dat een gemeente meer dan incidenteel afwijkt van de wettelijke kaders en de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid niet neemt, heb ik de mogelijkheid om van de bevoegdheden in het kader van artikel 2.6.8 van de Wmo 2015 en de Wet revitalisering generiek toezicht gebruik te maken.’ En, ik citeer: ‘ Tot op heden is dit echter niet nodig gebleken en brengen gemeenten de uitvoering alsnog binnen de wettelijke kaders.’ Hij deed dus niets.

En nu heeft de hoogste rechter uitspraak gedaan. Het in de praktijk massaal, zomaar afpakken van huishoudelijke hulp, het zomaar verminderen van uren, het zomaar naar de mensen doorberekenen van bezuinigingen, of er maar helemaal ermee stoppen, dat mag niet. En dit zou het moment moeten zijn dat de staatssecretaris diep door het stof gaat. Maar nee hoor. Hij reageert op de voor hem bekende wijze, ik citeer: Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is in overeenstemming met de wijze waarop ik de Wmo 2015 heb bedoeld’. Hij schrijft in zijn reactie dat de uitspraken in lijn zijn met de wet en de bedoeling daarvan.

Hij heeft de enorme kaalslag niet alleen laten gebeuren, hij verdedigde die. Hij greep nooit in, omdat hij dat niet nodig vond. De waarheid is dus het tegengestelde aan wat de staatssecretaris nu beweert. Gelukkig hebben we alles op schrift voorzitter.

Van Rijn is door de mand gevallen. Zijn mooie praatjes zijn ontmaskerd en gereduceerd tot een keiharde bezuiniging.

En met zijn reactie faalt hij des te meer, want zelfs nu, na de uitspraak van de rechter, zien we nog steeds geen vuist van hem op de tafel bij al die gemeenten die er een potje van maken, geen wijziging van het beleid. Hij doet helemaal niets. Alleen de mededeling, dat het systeem werkt omdat de rechter ingreep. Dat is dus zijn boodschap naar al die afhankelijke, licht demeterende hoogbejaarden: ‘Stap maar naar de rechter, want ik dwing niet af dat mijn wet naar behoren nageleefd wordt.’ En wat moet je dan als je oud en alleen bent en het allemaal niet meer zo goed snapt.

Wat heeft dit alles met TSN te maken? Natuurlijk, TSN verkeerde al langer in zwaar weer en verdient kritiek voor hun haperende beleid, maar die laatste bezuinigingsronde, die honderden miljoenen die Van Rijn bezuinigde op de huishoudelijke hulp, dat deed TSN uiteindelijk de nek om. Ik citeer TSN uit hun open brief aan de Tweede Kamer: ‘Veel gemeenten stoppen zelfs helemaal met het financieren van het grootste deel van de thuishulp’. Zoals we weten, deed Van Rijn niets met dit gegeven.

De wmo is als een vaas die stukgegooid werd en in plaats van dat Van Rijn de stukjes weer aan elkaar plakte, liet hij de gemeenten de scherven tot stof verpulveren. Hoogbejaarden werden het kind van zijn rekening. Ouderen van gemiddeld ouder dan 82,5 jaar. Mensen die zich eenzaam en alleen zonder zelfs een rollator door hun vervuilde huis bewegen. Dit horrorbeeld werd werkelijkheid waar naarlingen in gemeenten dachten: we laten ze gewoon verreken. Wat nou vervuiling? Wat nou eenzaamheid? Wat nou een oogje in het zeil houden? Weg met die huishoudelijke hulp, want dat is, zoals de VVD in verkiezingstijd als zei, toch alleen maar poetsen. En de PvdA keek niet alleen toe maar leverde de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor deze misère.

Dit alles is diep schandalig

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2415 gasten

donaties

doneer

Nederland
English