Nederland weer van ons

Vragen aan mediaminister Van Bijsterveldt van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid) over een intensieve mediacampagne via de STER gericht tegen Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie en de islam.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘SIRE-campagne over tolerantie’? (NOS Nieuws) en ‘Sire houdt ons een spiegel voor’ (Trouw) (*)?

2.)
Heeft u in het bericht ’SIRE-campagne over tolerantie’ kennisgenomen welke meningen volgens SIRE ‘intolerant’ zouden zijn, namelijk kritisch staan tegenover toestroom van asielzoekers, hoofddoekjes en bouw van moskeeën?

3.)
Is het de taak van de STER en de publieke omroep Nederlanders die kritisch staan tegenover een middeleeuwse woestijnideologie weg te zetten als ‘intolerant’?

4.)
Acht u het in het kader van de Mediawet (in het bijzonder artikel 2.1, lid 2 b die regelt dat de publieke omroep “op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;”) juist als er ‘equal time’ ontstaat tussen islam-fans en islam-critici in de zendtijd van de publieke omroep? Zo ja, bent u bereid via uw vertegenwoordigers in het bestuur van de STER te stimuleren dat de STER beide zijden in staat stelt spotjes uit te zenden?

5.)
Is het raadzaam STER-zendtijd af te staan aan een politiek-correcte club als SIRE met in hun Raad van Toezicht de D66’er Paul Schnabel en Astrid Joosten van de socialistische VARA, en waarvan de directeur politieke uitspraken doet waarin hij stelt dat de vorige coalitie verantwoordelijk is voor het verminderen van tolerantie?

6.)
Acht u het geloofwaardig van de tolerante reclame-bobo’s dat zij Jorgen Rayman als tolerante beschermheer van hun tolerante reclame-actie hebben ingehuurd, een linkse grappenmaker die in 2008 partij was in het tolerante politieke proces tegen Geert Wilders in een tolerante poging hem het zwijgen op te leggen?

 

(*) Lees hier het bericht 'SIRE-campagne over tolerantie', NOS Nieuws, 3 oktober 2012

‘Sire houdt ons een spiegel voor’, Trouw, 4 oktober 2012

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2735 gasten

donaties

doneer

Nederland
English