Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verspreiding van ziekten nog meer menselijk en dierlijk leed tot gevolg heeft;
verzoekt de regering, tot afdoende controle en handhaving tijdens uitbraken van op mens en/of dier overdraagbare dierziekten, primair door de inzet van de politie in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, desnoods met behulp van de krijgsmacht,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GL, LHOU, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2820 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties