Nederland weer van ons

Vz,

Ik neem namens de PVV- fractie het hoofdstuk Immigratie & Asiel voor mijn rekening, en moet helaas vaststellen dat het nieuwe kabinet ook op dat terrein een gruwelijk links en slap beleid gaat voeren.  We praten nota bene met een VVD- staatssecretaris….van het generaal pardon!  En laat ik maar meteen met het 'Teeven-Pardon' beginnen. Want dit brengt de Nederlandse samenleving en het vreemdelingenbeleid ernstige schade toe!

Wie keert na een afgewezen verblijfsaanvraag nog terug naar het land van herkomst, als juist het negeren van de vertrekplicht een verblijfsvergunning oplevert! Heeft men IND beslissingen en rechterlijke uitspraken botweg aan de laars gelapt? Geen probleem, deze staatssecretaris van het generaal pardon geeft je gewoon verblijfsrecht! En daarbij helpt het natuurlijk altijd om hier tijdens je illegaal verblijf kinderen op te laten groeien...

Je kunt niet volhouden dat je een streng vreemdelingenbeleid vóórstaat, als je zelf de wereld op zijn kop zet door mensen die zich niet aan de regels houden te belonen! Het enige dat je er mee bereikt is dat nog meer mensen zich niet aan de regels houden. Succes is immers bewezen!

De staatssecretaris van het generaal pardon maakt zo het hele vreemdelingenbeleid, het terugkeerbeleid en de daarin belangrijke vertrekplicht in 1 klap waardeloos gemaakt!

Vz,

Met het Teeven-Pardon is nog iets raars aan de hand. Het is namelijk nog veel soepeler dan de pardonregeling die PvdA en Christenunie aanvankelijk hadden uitgewerkt. Zo is de vereiste verblijfsduur voor alle gevallen teruggebracht naar 5 jaar en wordt illegaal verblijf van langer dan een half jaar niet meer tegengeworpen. Mag ik aannemen dat dat laatste punt bij wijze van vergissing niet is meegenomen in het regeerakkoord? Het is toch niet werkelijk zo dat zelfs een bonus wordt gezet op langdurig illegaal verblijf van pak em beet 3 jaar?

Ik vrees echter het ergste voorzitter, want deze staatssecretaris van het generaal pardon racet zowel de PvdA als de Christenunie links voorbij. Dat wordt ook bewezen door het feit dat in het voorstel van PvdA en Christenunie nog sprake was van het uitsluiten van criminelen. Maar het Teeven-pardon is onbegrijpelijk genoeg gewoon geldig voor criminelen! Alleen criminelen die een zwaar delict hebben gepleegd vallen buiten de regeling. Andere criminelen worden van harte welkom geheten! Hoe verzin je het…

En waar ligt de grens is mijn vraag…Mag een straatrover blijven? Of een dader van mishandeling of doodslag? Hoeveel gevangenisstraf wordt precies door de vingers gezien. Graag helderheid hierover..

Maar het is natuurlijk niets meer en niets minder dan gekkenwerk om criminelen te trakteren op een verblijfsvergunning. Ik vraag het kabinet dan ook dringend om hier van af te zien. Meer criminele vreemdelingen kunnen we in Nederland toch missen als kiespijn.

Vz,

Het laatste dat ik over het Teevenpardon op wil merken is dat het vrij ironisch is dat de Angolese asielzoeker Mauro, die bijv. door dhr. Samsom van de PvdA steeds in verband wordt gebracht met het pardon, door het regeerakkoord juist wordt uitgesloten van de regeling. In de zaak Mauro is immers vastgesteld dat niet is meegewerkt aan terugkeer naar het land van herkomst... En het regeerakkoord geeft aan dat je in dat geval geen verblijfsvergunning krijgt.

Vz,

Vorig jaar is met een instroom van meer dan 162.000 migranten weer een record gebroken. De noodzaak om in te grijpen is dus groter dan ooit! Anders blijft het dweilen met de kraan open en worden problemen als islamisering, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid alleen maar groter! Eén van de grote aanjagers van deze problemen is natuurlijk de partner- en gezinsmigratie. Dankzij de PVV is dit type migratie aangescherpt. Denk aan de maatregel om gezinshereniging alleen voor minderjarige kinderen te laten gelden. Denk ook aan het weren van de duizenden partners die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben. Eindelijk was er meer voor nodig dan een gelegenheidsrelatie om verblijfsrecht te krijgen.Maar door de slappe knieën van de VVD zijn deze maatregelen in het regeerakkoord gelijk weer de nek omgedraaid.De staatssecretaris van het generaal pardon gaat ook de sluizen voor partner en gezinsmigranten weer wagenwijd openzetten. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak!

Mijn vraag is waarom de kans die er nog was om de partner- en gezinsmigratie aan te pakken niet is aangegrepen! Dit is helemaal bijzonder als je je bedenkt dat de zaken die ik net noemde nou net de paar maatregelen waren die niet in strijd zijn met Europese richtlijnen. Dus juist door de paar dingen die Nederland nog kon doen op het gebied van immigratie, is een streep gezet! Logica is bij de VVD, het kabinet Rutte II en de staatssecretaris van het generaal pardon dus ver te zoeken….

Vz,

Europese richtlijnen maken het Nederland dus vrijwel onmogelijk om een streng toelatingsbeleid te voeren.Daarmee zorgt de EU niet alleen voor een economische crisis, maar ook voor een immigratiecrisis. Zo mogen we niet eens een rem zetten op het aantal partners dat iemand achter elkaar naar Nederland haalt. We mogen bij de partner en gezinsmigratie bijvoorbeeld ook geen opleidingseisen stellen.

Het is zelfs zo erg dat we criminelen, bijv. eerwrakers, niet mogen tegenhouden als ze weer een nieuw slachtoffer naar Nederland halen. De ongekozen eurocommissaris Malmström legt Nederland een volkomen wereldvreemd pro- massa-immigratiebeleid op! De PVV verzet zich hiertegen! Het bewijst dat wij het bij het rechte eind hebben door uit de EU te willen stappen! Maar vóór het zover is moeten we in ieder geval op het gebied van immigratie & asiel een opt-out bedingen. Hiermee kan Nederland zich ontworstelen aan de veel te softe Europese richtlijnen. Ik vraag de staatssecretaris van het generaal pardon om daarop in te zetten! Dan kunnen we weer baas zijn over ons eigen immigratiebeleid en over onze eigen grenzen. Graag een reactie.

Vz,

Ik wil ook nog aandacht vragen voor één van de grootste trends op migratiegebied en dat is de toename van het aantal kennismigranten. Ondanks economische crisis gaat het om ongeveer 5 a 6000 vreemdelingen per jaar, die op grond van de kennismigrantenregeling verblijf in Nederland krijgen. De enige eis daarbij is een bruto jaarinkomen van 37.575 euro of meer, in ieder geval voor mensen die jonger zijn dan 30 jaar, en dat zijn de veel kennismigranten. De PVV fractie vindt het zorgwekkend dat bij dat salaris standaard een verblijfsvergunning wordt verstrekt. Naast het feit dat dit fraudegevoelig is, levert het natuurlijk ook verdringing op de arbeidsmarkt op. Beter is het om –net als bijv. denemarken doet- een schaarstecriterium te hanteren. Op die manier zorg je ervoor dat alleen verblijfsrecht wordt verstrekt als er werkelijk een tekort is aan een bepaalde beroepsgroep.

Graag een reactie, en daar kan ik het ook bij laten, vz..

 

 

 

 


 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2715 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties