Nederland weer van ons

Vragen van de leden van Klaveren, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam.

1.)
Bent u bekend met het artikel ´Ouders leerlingen Islamitisch College willen thuis lesgeven?(*)

2.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat het onwenselijk is dat er islamitisch thuisonderwijs wordt gegeven? Zo neen, waarom niet?

3.)
Is de minister het eens met de PVV dat het ´niet welkom zijn´op andere scholen in verhullende kleding, geen legitieme reden is leerlingen thuisonderwijs te geven? Zo neen, waarom niet?

4.)
Is de minister het met de PVV eens dat islamitisch thuisonderwijs niet past in Nederland omdat het onze westerse kersnwaarden afwijst en het zich als thuisonderwijs onttrekt aan het zicht van de inspectie? Zo neen, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen is de minister voornemens te treffen ten einde het islamitisch thuisonderwijs niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland te voorkomen?


(*) Elsevier, 4 februari 2011

Klik hier voor het artikel op Parool.nl 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2645 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English