Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat scholieren nog steeds zonder les of begeleiding worden opgehokt in studielokalen om het verplicht aantal lesuren te halen.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Scholieren nog steeds opgehokt’?(*) 

2.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat het onacceptabel is dat middelbare scholieren zinloze uren op school uitzitten, omdat schooldirecties niet alle verplichte uren kunnen invullen? Zo neen, waarom niet? 

3).
Is de minister het eens met de PVV dat scholen hun verantwoordelijkheid beter moeten oppakken en dat de inspectie actiever moet controleren? Zo neen, waarom niet?

4.)
Is de minister het met de PVV en met het LAKS eens dat er een hardere definitie moet komen voor het begrip ‘les’? Zo neen, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen is de minister voornemens te treffen het aantal ophokuren terug te brengen en wat vindt de minister van de oproep van het LAKS aan leerlingen om zinloze uren bij het LAKS te melden? 

(*):

Klik hier voor het bericht op Trouw.nl

Klik hier voor het bericht op de Volkskrant.nl

Klik hier voor het bericht op NOS.nl

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3385 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English