Nederland weer van ons

De PVV heeft met verontwaardiging gereageerd op het bericht dat drie bestuurders van de Hogeschool Van Hall Larenstein maar liefst 24.000 euro verdiend heeft voor nog geen drie uur werk per week. PVV-Kamerlid Harm Beertema: “Het is schandalig. Juist in deze tijd waarin van alle burgers verwacht wordt dat ze de broekriem aantrekken vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, zijn dit soort zaken volkomen ongepast.“

Beertema stelt dat de overheid de wettelijke mogelijkheid moet krijgen om in te grijpen bij wanbestuur. En hier lijkt daar heel duidelijk sprake van te zijn.

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat drie bestuurders van de Hogeschool Van Hall Larenstein kapitalen verdienen voor nog geen drie uurtjes werken per week.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Ruim 24 mille voor drie uurtjes werk’?(*) 

2.)
Deelt de staatssecretaris de visie van de PVV dat het onacceptabel is dat bestuurders van hogescholen zo buitensporig worden beloond uit belastinggelden? Zo neen, waarom niet?

3.)
Is er hier sprake van een overschrijding van de beloningsnorm bij Hogeschool Van Hall Larenstein?
Zo ja, bent u bereid stappen te nemen het overschreden bedrag terug te vorderen inclusief rente bij betreffende Hogeschool? Zo neen, waarom niet?

4.)
De Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft met het sanctioneren van deze buitensporige beloningen de hogeschool ernstige reputatieschade toegebracht.
Welke stappen is de staatssecretaris voornemens te nemen tegen deze Raad van Toezicht?  

5.)
Als de staatssecretaris vaststelt dat de overheid nu geen wettelijke mogelijkheden heeft om in te grijpen, deelt hij dan onze mening dat de motie Beertema (32500 0069) die op 14-12-2010 is aangenomen, met voorrang moet worden uitgevoerd om dit soort veel voorkomende praktijken eindelijk eens aan te pakken?

 

(*) Telegraaf

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2540 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English