Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW n.a.v. het artikel op de site van de PO-Raad (PO-Raad Nieuws) van 4 maart 2011 over de Raads “Strijd tegen de bezuinigingen”.  

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht ‘Strijd tegen bezuinigingen Passend onderwijs nog niet verloren!’ ?(*)

2.)
Bent u het met ons eens dat onderwijskoepels zoals de PO-raad in het leven zijn geroepen als tussenlaag tussen de landelijke overheid en de scholen en instellingen, waarbij zij bovendien fungeren als formele werkgever en als zodanig door de aangesloten scholen gefinancierd worden en dus indirect vanuit de OCW-begroting?

3.)
Deelt u onze conclusie dat de PO-raad de niet-landelijke partijen in de Staten actief benadert om te bewerkstelligen dat de coalitie een meerderheid in de Senaat onthouden wordt?

4.)
Vindt u met ons dat de PO-raad zich met deze poging tot obstructie van het regeringsbeleid opzichtig positioneert als een filiaal van de oppositie? Vindt u met ons dat de raad hiermee een vorm van politiek activisme bedrijft die niet bij zijn taak behoort? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid de PO-raad ter verantwoording te roepen en welke maatregelen bent u voornemens te treffen teneinde dit in de toekomst te voorkomen?

 

 

(*) http://www.poraad.nl/index.php?p=19641&nieuws_id=906375

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 10730 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English