Nederland weer van ons

De PVV heeft geschokt gereageerd op het bericht dat diverse Mbo’s het schip in zijn gegaan met riskant gokgedrag. De PVV is van mening dat scholen hypotheken en leningen risicoloos moeten aangaan tegen een vaste rente. Nu gokken ze met flexibele rentes die worden afgedekt met riskante derivaten. Daarmee hebben ze nu miljoenenverliezen geleden, net als woningbouwcorperaties. 
“Het is schandalig dat de bestuurders zo laks omgaan met de toekomst van het onderwijs” aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema. De PVV heeft Kamervragen gesteld en wil inzicht te krijgen om hoeveel scholen het gaat.

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over het bericht dat mbo’s belegd hebben in riskante derivaten.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Mbo’s het schip in met riskant gegok’? (*)

2.)
Bent u het met ons eens dat scholen hypotheken en leningen risicoloos moeten aangaan tegen een vaste rente, in plaats van tegen flexibele rentes die vervolgens worden afgedekt door swaps? Zo ja, bent u bereid deze norm aan de onderwijsinstellingen op te leggen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat de oorzaak van de miljoenenverliezen ligt in een te grote autonomie van de besturen en in het beheer van te grote fondsen door bestuurders die daartoe niet zijn toegerust? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het met ons eens dat ook hier weer de Raden van Toezicht hebben gefaald? Zo nee, waarom niet?

5.)
Kunt u aangeven of alleen de in het artikel genoemde scholen hun renterisico’s hebben afgedekt met derivaten of zijn er meer scholen die dat gedaan hebben? Zo ja, kunt u een overzicht geven van deze scholen?

  

(*) Telegraaf, 27 juli 2012

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6870 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties