Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs minder leraren in dienst heeft dan waarvoor ze geld ontvangen.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'School beknibbelt bewust op leraren' (*) ?

2.)
Onderschrijft u de uitkomsten van het BON-onderzoek dat er sprake is van een daling van het aantal lesgevende docenten (1217 docenten minder aan de slag dan bekostigd) en een sterke stijging van niet-onderwijzend personeel (10.430 niet-onderwijzend personeel meer aan de slag dan bekostigd)?

3.)
Deelt u het oordeel van de PVV-fractie dat de toegenomen werkdruk van docenten sinds 1995 wordt veroorzaakt door de onderbesteding van gelden die bestemd zijn voor aanstellen van leraren (het primaire proces) en overbesteding van gelden voor zaken die niet tot het primaire proces behoren?

4.)
Deelt u de mening van de PVV dat minimaal 80% van de bekostiging besteed zou moeten worden aan lesgevende docenten in het voorgezet onderwijs en maximaal 20% aan ondersteuning?

(*) 'School beknibbelt bewust op leraren', de Telegraaf (19 februari 2015)

(**) http://www.telegraaf.nl/premium/reportage/23703118/__School_beknibbelt_bewust_op_leraren__.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3110 gasten

donaties

doneer

Nederland
English