Nederland weer van ons

De PVV is zeer ontstemd over de wijze waarop staatssecretaris Mansveld haar klimaatagenda wil opdringen aan de Nederlandse jeugd middels het boek dat zij vandaag ontving uit handen van Nederlandse VN-jongerenambassadeurs. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "Mansveld moet zich schamen voor de DDR-methodes waarmee zij de schooljeugd in de klimaatval lokt, door eerst minder dan 1 promille van de jongeren te vragen naar 'klimaatideeën' en vervolgens te melden dat jongeren meer klimaatonderwijs willen. Ze heeft zelf klimaatonderwijs nodig!"
De PVV heeft Kamervragen gesteld over de kwestie.

Vragen van de leden De Graaf en Beertema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van I&M en de minister van onderwijs.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Jongeren vragen om meer klimaatonderwijs'?(*)

2.)
Hoe oordeelt u zelf over uw methode om eerst twee jonge VN-duurzaamheidsdiscipelen op pad te sturen om nog geen 3/100e procent van de schoolgaande jeugd te vragen naar 'klimaatideeën', om vervolgens te concluderen dat 'jongeren om meer klimaatonderwijs' vragen?

3.)
Deelt u onze mening dat gebrek aan bewijs voor menselijke invloed op het klimaat geen basis vormt om op de door u gebezigde wijze de schooljeugd te indoctrineren met uw angstzaaierij? Zo neen, waarom niet?

4.)
Hoe ziet u uw voornemen tot 'klimaatonderwijs' in relatie tot de conclusies van het Parlementair Onderzoek onderwijsvernieuwingen, waarin wordt gesteld dat het onderwijs zich moet richten op kerntaken en dat de politiek zich niet teveel moet bemoeien met de invulling van het onderwijs?

5.)
Bent u bereid af te zien van uw pogingen uw klimaatdogma's via het onderwijs aan de jeugd op te leggen? Zo neen, waarom niet?

6.)
Wordt het niet eens tijd dat u zelf wat lesjes in wetenschap gaat volgen?

 

(*) Lees hier het bericht

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4230 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties