Skip to main content

Inbreng debat maatregelen kredietcrisis

Vergadering : Spoeddebat maatregelen kredietcrisis
Spreker : Teun van Dijck
Datum : 21-01-2009

De financiële crisis is omgeslagen in een economische crisis. De hele wereld maakt zich klaar voor diepe langdurige recessie. Iedereen kan zien dat veel bedrijven het moeilijk hebben, de export keldert, honderdduizenden banen op de tocht staan, de huizenmarkt stagneert en economische groei omslaat in een krimp. Alle landen zijn daarom druk doende met pakketten om de economie te stimuleren. Het is dan ook voor de PVV onbegrijpelijk dat dit kabinet een afwachtende houding aanneemt en haar kop in het zand steekt. Deze struisvogelpolitiek zou ons wel eens duur komen te staan. 

Tot voor kort beweerde de Minister President nog dat Nederland er relatief goed voorstaat. Maar hoe goed staan we er nog voor als zelfs de Europese Commissie ons dit jaar een krimp toekent van -2% BBP voor 2009? Nog slechter dan het gemiddelde in de Eurozone!

De Nederlandse economie maakt de afgelopen maanden een vrije val. De tijd dringt, maar dit wil maar niet doordringen bij het Kabinet. Men wacht af en neemt geen overhaaste beslissingen. Maar als straks het kwaad is geschied en bedrijven sluiten hun deuren en ontslaan het personeel, is er geen repareren meer aan. Het is 10 over 12.

Het CPB verwacht dat de werkeloosheid met 200.000 mensen toeneemt. De helft van de bedrijven geeft aan dit jaar mensen te zullen ontslaan (80.000). En toch wil Minister Donner de Werktijdverkorting regeling niet verruimen! Heeft de Minister soms liever ontslagen dan Werktijdverkorting?

We zien ook de huizenmarkt onderuit gaan. In het 4e kwartaal werden 20% minder hypotheken afgesloten. We hebben te maken door een kopersstaking; iedereen wacht af!. Hierdoor dalen de prijzen en stagneert de bouw. Maar het ergste is nog dat het kabinet olie op het vuur gooit door eventuele maatregelen boven de markt te laten hangen. Deze selffulfilling prophecy moet zo snel mogelijk worden doorbroken. De PVV roept het kabinet op om in ieder geval de Nationale Hypotheek Garantie te verhogen (van 255.000 naar 365.000) en geen maatregelen boven de markt te laten hangen.

Nu worden weer een paar halfbakken maatregelen aangekondigd, die zelfs door sociale partners werden afgedaan als een paar pleisters op een gapende wond. Het kabinet komt niet verder dan een paar garanties voor exporterende bedrijven, ziekenhuizen en woningcorporaties. Dit is veel te mager. Het vertrekken van garanties is volstrekt onvoldoende!

De PVV pleit voor echte maatregelen. Nederland moet nu kiezen: en wel voor een Sociaal Nederland. En dat betekent om te beginnen: belastingverlaging. Zorg er voor dat de gewone burger meer te besteden krijgt; dat stimuleert de economie. Bedrijven zitten te springen om omzet, niet om garanties!

Neem een voorbeeld aan de VS ($ 310 mld), Duitsland (20 mld) en het Verenigd Koninkrijk (BTW) die allen inzetten op forse lastenverlichting.

De PVV wil de vetgemeste begroting (€ 180 miljard) saneren en alle overtollige uitgaven teruggeven aan de burger middels belastingverlaging. Nu kunnen we nog investeren in koopkracht; straks moeten we ordinair gaan bezuinigen om het begrotingstekort te dichten.
De tijd dringt!

Maar dat is niet alles. Los ook eindelijk eens het fileprobleem op, door sneller wegen aan te leggen of te verbreden. Waar wacht u in hemelsnaam op? Tot de files zijn opgelost, omdat iedereen zijn baan kwijt is? Wat is er over van het voornemen om uitgaven op het gebied van infrastructuur naar voren te halen.

De Minister van Sociale Zaken heeft ook nog iets uit te leggen. Terwijl hij spreekt van dreigende massaontslagen, zijn vorig jaar een record aantal Polen naar Nederland gekomen, die hij met open armen heeft ontvangen. Hoe gaat de Minister ervoor zorgen dat ze weer teruggaan als massawerkloosheid zich aandient? Of gaat hij de Polen ook Werktijdverkorting aanbieden?

Het kabinet is de banken te hulp geschoten. Die kregen miljarden. Nu kiest het kabinet weer voor de banken die nu risicoloos geld kunnen lenen en kredieten kunnen verstrekken. Maar dat banken terughoudend zijn is heel logisch. De economie krimpt als een gek en de huizenmarkt zakt als een plumpudding in elkaar. Daar helpt geen garantie aan!

Maatregelen moeten erop gericht zijn dat de bedrijven weer omzet genereren en mensen weer huizen kopen. Dit kabinet wedt op het verkeerde paard.

Tweede termijn
Het is wat de PVV betreft 10 over 12. Als we nog veel langer wachten met een serieus pakket aan stimuleringsmaatregelen, is het wellicht te laat; zijn bedrijven gesloten en staan mensen op straat. In dat geval zou een herstel wel eens heel lang kunnen duren.
We hopen dan ook dat het kabinet snel uit haar winterslaap komt en de begroting openbreekt. Het zijn tenslotte bijzondere tijden.

De PVV pleit voor belastingverlaging. De oorzaak van deze economische recessie is een forse plotselinge vraaguitval bij het bedrijfsleven. De enige manier om de vraag en dus de omzet van bedrijven te stimuleren is ervoor te zorgen dat de consumptie toeneemt. Ook al denken de vrienden van Minister Bos daar in Europa misschien anders over. Misschien zou het goed zijn om eens met de Duitsers, de Amerikanen en de Engelsen te gaan praten, want al deze landen zetten in op een forse belastingverlaging om de economie aan te wakkeren.

Klik hier voor de motie die de PVV-fractie heeft ingediend.