Skip to main content

Debat maatregelen kredietcrisis - Motie

Motie ingediend tijdens een spoeddebat over maatregelen ter bestrijding van de kredietcrisis

Motie van het lid Van Dijck (PVV)
Ingediend 22 januari 2009

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de economie in Nederland in 2009 een krimp zal vertonen;

constaterende dat zowel OESO als de EC landen hebben opgeroepen om de economie te stimuleren onder andere door middel van het verlagen van belastingen;

verzoekt de regering overtollige overheidsuitgaven zoveel mogelijk te schrappen en deze te gebruiken voor belastingverlaging bij burgers;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck