Skip to main content

Europa-route: pak dit lek eindelijk aan

Tijdens een door hemzelf aangevraagd spoeddebat over de zogenaamde 'Europa-route', heeft PVV-woordvoerder vreemdelingenbeleid en integratie Sietse Fritsma duidelijk gemaakt dat er wat de PVV betreft een einde moet komen aan deze sluiproute naar Nederland. De in Nederland geldende toelatingsvoorwaarden voor gezinsmigranten zijn op dit moment namelijk kinderlijk eenvoudig te omzeilen.

Hieronder de spreektekst van Sietse Fritsma:

Spoeddebat Europa-route

Nederland is de grip op immigratie helemaal kwijt. Vorig jaar is met 140.000 toegelaten vreemdelingen een immigratierecord gebroken. Ook de massa- immigratie van gezinsmigranten uit landen als Marokko gaat gewoon door, en loopt jaarlijks in de tienduizenden. Dat zegt natuurlijk wat over de veel te soepele toelatingsvoorwaarden. Nu wil het trieste geval dat de toelatingsvoorwaarden voor gezinsmigranten die we tenminste nog hebben, kinderlijk eenvoudig zijn te omzeilen!

Dat gebeurt via de Europa- route!

Dit probleem hebben we te danken aan de Europese Unie. Als je als Europeaan gebruik maakt van het recht op vrij verkeer van personen, door bijvoorbeeld van Nederland naar België te verhuizen, heb je een verblijfsstatus als EU- onderdaan. Nu wil het verbazingwekkende geval, dat die status van EU onderdaan ook automatisch geldt voor partners en gezinsleden van EU onderdanen. Ook als die partners en gezinsleden zelf geen nationaliteit van een EU- land hebben. Verblijfsrecht kan niet makkelijker verkregen worden. 

Op sites als www.buitenlandsepartner.nl is het dan ook feest bij bijvoorbeeld Marokkanen, die naar eigen zeggen tijdelijk naar België gaan om partners of gezinsleden uit Marokko van verblijfsrecht te voorzien. Ze zeggen ook zelf dat ze dit doen om de Nederlandse toelatingsvoorwaarden inzake gezinsmigratie te omzeilen, omdat daar niet aan voldaan wordt.

De Europa- route werkt natuurlijk ook als je als illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling bijv. een Belgische of Duitse partner naar Nederland haalt. Een voorbeeld uit de praktijk: Een Turkse man die illegaal in Nederland was en al meerdere kansloze verblijfsaanvragen had ingediend is het land uitgezet, maar kwam naar Nederland terug, en meldde zich met een Turkse vrouw met Duits paspoort. Verblijfsrecht geregeld!

De politieke elite heeft straks niet eens meer een generaal pardon nodig om alle uitgeprocedeerden en illegalen van verblijfsrecht te voorzien. Met de Europa- route vervallen -nogmaals- alle gebruikelijke toelatingsvoorwaarden. Van de inburgeringseis tot het vereiste om in het bezit te zijn van een paspoort, en van het TBC- onderzoek tot de eis om geen misdrijf te hebben gepleegd. Schandalig genoeg hebben criminelen dus ook groot voordeel bij de europa route.

Het drama is duidelijk! De Europa- route is een veel te makkelijke sluiproute om een verblijfsstatus te krijgen. De PVV roept de staatssecretaris dan ook op om dit grote immigratielek zo snel mogelijk te dichten! Zorg er met de andere EU landen voor dat dit gebeurt. En voordat de europa route helemaal is uitgebannen, vraag ik de staatssecretaris ook om alle Nederlandse gevallen hiervan te registreren, en te controleren op fraude. Want uit een brief van afgelopen vrijdag bleek al dat alleen al in de regio Haaglanden de helft van de geregistreerde europa- route gevallen verdacht is vanwege schijnrelaties.

Doe dus eindelijk iets! Wil ik de staatssecretaris meegeven.

Motie 1:

MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld: 27 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gestelde partners en gezinsleden van EU-onderdanen zonder EU-nationaliteit die naar Nederland wensen te komen middels de zogenaamde Europa-route niet aan de gebruikelijke toelatingsvoorwaarden hoeven te voldoen,

overwegende dat misbruik van de Europa-route hierdoor voor de hand ligt, omdat bijvoorbeeld ook niet aan het samenwoningsvereiste hoeft te worden voldaan,

verzoekt de regering om alle verblijfsaanvragen van partners en gezinsleden van EU-onderdanen zonder EU-nationaliteit apart te registreren en op fraude te controleren, waarbij in ieder geval naar het procedureverleden en naar feitelijke vestiging gekeken moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.
Fritsma

Motie 2:

MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld: 27 januari 2009

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat het recht op vrij verkeer en verblijf binnen de Europese Unie, dat alle burgers van de Europese Unie hebben, ook geldt voor partners en familieleden van EU-onderdanen;

constaterende, dat de nationaliteit van de partners en familieleden daarbij niet van belang is;

overwegende, dat dit principe aan te duiden als de "Europa-route", het nationale toelatingsbeleid ernstig ondermijnt omdat een gezinsmigrant die van deze route gebruikmaakt om verblijfsrecht te krijgen, niet hoeft te voldoen aan alle gebruikelijke vereisten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid als het inburgeringsvereiste, het samenwoningsvereiste en het inkomensvereiste;

overwegende, dat de mogelijkheid om genoemde vereisten te omzeilen voorts ernstig misbruik in de hand kan werken, te meer daar gezinsmigranten bij het verkrijgen van verblijfsrecht op grond van de Europa-route niet eens gehouden zijn aan een samenwoningsvereiste;

verzoekt de regering om op Europees niveau alles in het werk te stellen om het recht op vrij verkeer en verblijf in de Europese Unie niet automatisch te laten gelden voor partners en familieleden van EU-onderdanen die zelf geen EU-nationaliteit hebben, en deze partners of familieleden onder het nationale toelatingsbeleid inzake gezinsmigratie te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma