Skip to main content

Kleinschalige thuiszorg - Kamervragen

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat kleinschalige thuiszorg positiever wordt ontvangen en veel minder kost.

1)
Bent u bekend met het journaal-item over kleinschalige thuiszorg? (*)

2)
Deelt u de mening dat wanneer kleinschalig georganiseerde thuiszorg veel positiever wordt ontvangen, ladingen managers scheelt en ook nog eens veel goedkoper is, dat dat de standaard moet worden en dat we af moeten van zorggiganten zoals Meavita, die met vijf managementlagen verantwoordelijk zijn voor de zorg van 100.000 hulpbehoevenden, maar er tegelijkertijd financieel en organisatorische een bende van maken? Zo neen, waarom niet?

(*) NOS Journaal, Buurtzorg, 2 februari 2009