Skip to main content

Curriculum Vitae

Harm Beertema

Biografie

Met de komst van Harm Beertema heeft de PVV 34 jaar onderwijservaring in huis gehaald. Als pas afgestudeerde leraar Nederlands koos hij voor het middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. In de loop van zijn onderwijsleven leerde hij zijn werk- en woonstad Rotterdam van alle kanten kennen. Voor hem was er heel lang niets mooier dan lesgeven aan 16- tot 25-jarigen in de meest bruisende stad van het land: Rotterdam, een sociaal laboratorium, waar alles het eerst gebeurt. Van “De opstand der Burgers” van Pim Fortuyn tot de Rotterdam-code, van Feyenoord tot het Zomercarnaval zet Rotterdam de toon. Er gebeurt veel moois, maar ook veel lelijks.

En alles wat er gebeurt, gebeurt er iets heftiger dan in de rest van het land: de verloedering van het onderwijs, het gebrek aan integratie en de lauwe reactie van de overheid daarop. Maar ook het gebrek aan integratieonderwijs, de segregatie, het ontstaan van een complete parallelle samenleving, de verwaarlozing van autochtoon en allochtoon talent, de weerzin tegen assimilatie, de onbegrensde instroom van zeer kansarme allochtone leerlingen, de beleving van de Islam, die aanpassen, meedoen en wederkerigheid sterk bemoeilijken; allemaal dingen waar hij in de klas rechtsreeks mee te maken kreeg. Zijn werk was de belangrijkste inspiratiebron voor zijn keuze voor de politiek.

Uit onvrede over de slechte kwaliteit van het onderwijs werd hij bestuurslid van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Hij heeft daar politiek draagvlak gecreëerd tegen de fusiegolf die vooral in het mbo leidde tot megalomane instituten tot wel 40.000 leerlingen. Samen met BON heeft hij ook het idiote competentieonderwijs onder de aandacht van het publiek en de politiek gebracht. Hij heeft er in de onderwijselite geen vrienden mee gemaakt. In het onderwijsveld des te meer.
 

Commissies
OCW

Onderwijs
HBS-A
Lerarenopleiding VL-VU Nederlands/Engels

Loopbaan
Tweede Kamerlid Partij voor de Vrijheid (2010)
Leraar, teamleider, leerlingbegeleider in het Rotterdamse mbo (1976 – 2010)
Bestuurslid Beter Onderwijs Nederland (tot juni 2010)