Skip to main content

Curriculum Vitae

Leon de Jong

Biografie

De Partij Voor de Vijheid is een sociale volkspartij die opkomt voor de mensen in het land en zich inzet voor de verworvenheden van de verzorgingsstaat. Dit is de voornaamste reden voor Léon de Jong om zich namens de Partij Voor de Vrijheid in te zetten voor een beter Nederland.

Helaas is in de afgelopen decennia de verzorgingsstaat vooral verworden tot een aantrekkingspool voor slecht opgeleide immigranten. Op dit moment maakt 40 procent van de niet-westerse allochtonen al gebruik van de bijstand. Ondertussen mag de belastingbetaler al decennia lang en onder luid gejuich van de linkse kliek hiervoor opdraaien. Om de met bloed, zweet en tranen opgebouwde verzorgingsstaat weer een bron van trots te laten zijn en deze voor de goedwillende te beschermen, zal Léon de Jong het PVV beleid uitvoeren van hard waar het moet en zacht waar het kan.

De PVV komt op voor de hardwerkende Nederlander. Voor de mensen die het niet cadeau krijgen.  Om deze mensen te beschermen zal de PVV zich blijven verzetten tegen de versoepeling van het ontslagrecht en zich hard maken voor het behoud van een rechtvaardige oudedagsvoorziening. De massa export van kinderbijslag naar het buitenland moet worden stopgezet.


Commissies
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwijs
NIMA A Marketing (2009 n.a.)
Interne bedrijfsopleidingen (2004-2007)
Detailhandel Marketing, MBO (2001-2003)
Facilitaire Dienstverlening, MBO (1999-2001)

Loopbaan
Kamerlid Partij Voor de Vrijheid (2010-heden)
Zanger (2007-2010)
Commercieel adviseur financiële instelling (2006-2007)
Bedrijfsleider detailhandel (2004-2005)
Verkoopmedewerker detailhandel (2001-2004)