Skip to main content

Raymond de Roon - CV

Biografie
Raymond de Roon kan bogen op een succesvolle carrière bij het Openbaar Ministerie. In 2006 begon hij bij de PVV in de Tweede Kamer als woordvoerder Veiligheid & Justitie, Buitenlandse Zaken, EU en Ontwikkelingshulp. Na de verkiezingen van 2010 specialiseerde hij zich verder in de portefeuille Buitenlandse Zaken. Tevens werd hij voorzitter van de vaste kamercommissie Veiligheid & Justitie.

De Roon is momenteel woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel.


Buitenlandse Zaken

Het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensovertuiging staat in toenemende mate onder druk, met name in Afrika en het Midden-Oosten. Dit stelt Raymond de Roon daarom zeer regelmatig aan de orde. De Roon is voorts een gepassioneerd vriend van Israël, nog steeds de enige democratie en rechtsstaat in het Midden-Oosten.


Defensie

Als Defensie-woordvoerder maakt De Roon zich sterk voor een krijgsmacht die gericht is op de Nederlandse belangen. We moeten af van 'vredesmissies' die verkapte ontwikkelingshulpmissies zijn. De inzet van de Koninklijke Marine om de Nederlandse handelsbelangen te verdedigen tegen onder meer piraterij is van eminent belang. De NAVO moet de hoeksteen zijn van onze Defensie. Een Europees leger hebben we niet nodig.


Buitenlandse Handel

Het Nederlandse handelsbeleid moet zich in eerste instantie richten op de Nederlandse belangen, volgens Raymond de Roon. Vrije handel staat voorop; handelsbarrières moeten worden geslecht.

Naast woordvoerder Buitenlandse Handel van de PVV-fractie is De Roon ook voorzitter van de algemene Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Almere

Onder aanvoering van Raymond de Roon werd de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 de grootste partij in het snelgroeiende Almere, de zesde stad van het land.


Commissies
Buitenlandse Zaken
Defensie
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Onderwijs
hbs-b
Nederlands recht

Loopbaan
wetenschappelijk medewerker VU Amsterdam (1974-1980)
medewerker wetgeving Ministerie van BZK (1980-1983)
Officier van Justitie (1983-2003)
Advocaat-Generaal (2003-2006)