Skip to main content

In de Media

30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten Nr. 57

MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.
Voorgesteld 7 december 2006
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat dierenmishandelaars het recht op het houden van
dieren blijvend hebben verspeeld;
verzoekt de regering met wetgeving te komen strekkende tot een levenslang
verbod op het houden van dieren voor mensen die voor dierenmishandeling
zijn veroordeeld,
en gaat over tot de orde van de dag.
Graus
Van Velzen
Thieme

Verworpen

  • Aangemaakt op .