Skip to main content

In de media - Interviews

De Roon vreest vergaande aantasting van vrijheid van meningsuiting door nieuwe plannen van minister

De Roon vreest vergaande aantasting van vrijheid van meningsuiting door nieuwe plannen van Hirsch Ballin. Het ministerie van Justitie heeft zich bezig gehouden met ontwikkeling van een juridisch stelsel, waardoor iedere kritiek op een godsdienst of levensovertuiging de kop kan worden ingedrukt. Dat blijkt uit de brief over godslasstering, die het ministerie inmiddels weer heeft ingetrokken. De aanhangers van een godsdienst of levensovertuiging hoeven alleen maar verstoringen van de openbare orde te suggereren en de gedachtenpolitie van Hirsch Ballin kan optreden tegen iedere scherp formulerende criticus van een godsdienst of levensovertuiging. Het hele systeem dwingt tot een geweldige zelfcensuur. Iedereen die nog iets over de islam zou willen zeggen, bedenkt zich wel twee keer. Aldus bewerkstelligt Hirsch Ballin precies datgene, waar de islam op uit is: dat ongelovigen zich vrijwillig onderwerpen aan de islam.
Het feit dat Hirsch Ballin de brief waarin dit systeem beschreven staat inmiddels heeft "ingetrokken" is onvoldoende. Hij dient onverwijld en ondubbelzinnig afstand te nemen van alle onderdelen van de daarin beschreven aantastingen van de vrijheid van meningsuiting. Zo niet, dan gaat hij de geschiedenis in als de grootste dhimmi van Nederland.
  • Aangemaakt op .