Skip to main content

In de media - Interviews

De Minister is geen galeriehouder - Plasterk wil geen expositie Sooreh Hera

De Partij voor de Vrijheid is teleurgesteld in minister Plasterk dat hij de vervolgde kunstenares Sooreh Hera geen onderdak wil geven in het gebouw van ministerie van OCW. De PVV had minister Plasterk hierom gevraagd om zo een statement te maken tegen de aantasting van de artistieke vrijheid.Cultuur-woordvoerder Martin Bosma: “Dit is jammer. Als mevrouw Hera nergens naar toe kan met haar foto’s betekent dat een inperking van haar vrijheid als kunstenares. Het had mooi geweest als Plasterk hierover een gebaar had gemaakt. Maar net als met Gregorius Nekschot en de kunstenares wier werk verwijderd is uit het gemeentehuis van Huizen laat Plasterk het afweten als onze vrijheid verdedigd moet worden.”

Hier de antwoorden van minister Plasterk van vandaag op vragen van de PVV.

2070819230

Antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Mohammed-tentoonstelling van Sooreh Hera. (Ingezonden 28 april 2008)

1.)
Bent u ermee bekend dat de expositie van de homo-foto’s van Mohammed opnieuw niet getoond kunnen worden, ditmaal niet op Amsterdam Art in de RAI?
Antwoord: Ik heb begrepen dat er wel werk uit de fotoserie Adam en Ewald zal worden getoond op Amsterdam Art, maar dat de galeriehouder om artistieke redenen heeft gekozen voor andere foto’s dan die met de maskers van de profeet Mohammed en zijn schoonzoon Ali. De kunstenares heeft ingestemd met de gemaakte selectie.

2.)
Deelt u de mening dat hiermee de uitingsvrijheid van een kunstenaar ernstige schade is toegebracht en dat hiermee het artistieke klimaat alsmede de vrijheid van meningsuiting een slag is toegebracht?
Antwoord: Het is in eerste instantie aan galeriehouders om te bepalen welke werken zij willen tonen. De vrijheid van meningsuiting is daarbij niet in het geding.

3.)
Deelt u de mening dat het tijd wordt voor een actieve rol van de minister die onder andere cultuur maar ook homo-emancipatie in zijn portefeuille heeft?
Antwoord: Ik heb mij eerder in mijn ingezonden brief aan NRC Handelsblad – waarvan ik een afschrift naar uw kamer heb gezonden bij mijn antwoorden op de vragen met kenmerk 20708050950 en 2070806080 - duidelijk uitgesproken. De vrijheid van de kunstenaar om te maken wat hij of zij wil maken staat buiten kijf. Als een galeriehouder of museumdirecteur dat werk wil tonen, kan hij op mijn volle steun rekenen. Dat geldt ook in dit geval.

4.)
Bent u bereid de tentoonstelling waarvoor al zo veel deuren gesloten bleven, onderdak te verlenen in het gebouw van het ministerie van OCW?
Antwoord: De minister van Cultuur is geen galeriehouder. Ik kan daarom niet aan dit verzoek voldoen. 

Klik hier om het artikel op Elsevier.nl te lezen

  • Aangemaakt op .