Skip to main content

In de media - Interviews

Grens open door immigratielek

Vandaag reageert PVV-Kamerlid Sietse Fritsma, zelf voormalig medewerker van de IND en auteur van het boek De Immigratieramp, in een artikel in de Telegraaf op de open grenzen door een immigratielek. In het artikel roept Sietse Fritsma staatssecretaris Albayrak (Justitie) op om meer samen te werken met de Denen en de Ieren om ondermeer dit immigratielek te dichten. De noodzaak hiervoor is groot. Het is een open uitnodiging voor misbruik. Hoe moet bijvoorbeeld de echtheid van relaties worden gecontroleerd als de partners niet eens op hetzelfde adres hoeven samen te wonen?"

Lees verder voor het complete artikel in de Telegraaf

De Telegraaf
zondag 28 december 2008

Grens open door immigratielek
Illegalen maken nog volop gebruik van maas in wet voor verblijfsvergunning

Nederland geeft dit jaar de felbegeerde verblijfsvergunning aan een legertje van 20.000 allochtonen dat hiernaartoe komt in het kader van gezinshereniging of -vorming (cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst). Ze zijn welkom in ons land en mogen gebruikmaken van alle voorzieningen waar Nederland zo beroemd om is: uitkeringen, gezondheidszorg, huursubsidie en onderwijs. Maar een fors deel van de 'vreemdelingen' blijkt toch heel wat minder onbekend met onze welvaartsstaat dan je op het eerste gezicht zou vermoeden... Zij verblijven hier - vaak al jaren - illegaal, nadat ze na eindeloos procederen kansloos waren om te worden toegelaten. Nederland telt naar schatting maar liefst 175.000 illegalen. Enkele duizenden van hen zijn afgelopen jaren door een maas in de Europese wetgeving gezwommen en verblijven nu tóch legaal in Nederland. Op internet staat zelfs een handboek hoe je de Nederlandse justitie kunt omzeilen.

AMSTERDAM, zondag

"Na twee afwijzingen van de k** IND in k** Nederland en de wanhoop nabij, toch maar de stoute schoenen aangetrokken en 15 oktober in Duitsland gaan wonen. Over zes maanden komt ze naar mij. We hebben gezamenlijk afgesproken om een foto te sturen waar we voor het bord 'Nederland' staan, met een middelvinger gericht naar Rita. Als je ook de wanhoop nabij bent, aarzel dan niet en ga even de grens over nu het nog kan."

Aldus een jubelbericht, geplaatst op de website buitenlandsepartner.nl. Op onder meer deze website en marokko.nl staan lyrische berichten over hoe je als kansloze vreemdeling de steeds strengere Nederlandse regels toch kunt omzeilen.

U-bocht

Op de website buitenlandsepartner.nl staat zelfs een 'handboek' hoe allochtonen elkaar kunnen helpen om kansloze vreemdelingen of illegalen via een U-bochtje naar Nederland te halen. Het enige wat je moet doen, is een half jaar Nederland verlaten ("of nog langer om het vervelende Nederland helemaal te ontvluchten", aldus het handboek).

Zoals de Marokkaanse man die sinds 1994 verschillende vergeefse pogingen heeft gedaan om in Nederland te blijven; al zijn verblijfsaanvragen werden afgewezen. Uiteindelijk is hij het land uitgezet. Maar... hij heeft inmiddels een officiële verblijfsstatus omdat hij zich in een Nederlandse gemeente meldde met een Marokkaanse partner die de Duitse nationaliteit heeft! Makkelijker kan het niet.

Vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Dat geldt niet alleen voor EU-onderdanen, maar ook voor hun partners of familieleden, ook als die partners en familieleden geen EU-nationaliteit hebben. Naar schatting duizenden illegalen hebben deze EU-route ontdekt, getuige het grote aantal ex-illegalen dat plotseling naar Nederland 'terugkeert' met een verse partner, gevonden in een van onze buurlanden. De legaal in Nederland verblijvende Marokkaan vestigt zich dus tijdelijk in een ander EU-land en keert vervolgens, soms al na enkele maanden, terug naar Nederland met de 'partner' of het 'familielid' om zich in ons land te vestigen.

Begonnen in België, heeft de EU-omleidingsroute zich als een olievlek over Europa verspreid. De Nederlandse illegalen hebben het immigratielek massaal ontdekt, zo lijkt het. Ze kunnen hiermee alle Nederlandse toelatingseisen die ons land aan vreemdelingen stelt, omzeilen.

Want wil je als bijvoorbeeld Marokkaan je familielid of partner laten overkomen, dan stelt de Nederlandse wet daar eisen aan. Behalve de beruchte inburgeringcursus eist onze wet verder dat de twee partners samenwonen. Ook moet de aanvrager over een vergunning beschikken om (tijdelijk) in Nederland te verblijven, de zogeheten 'mvv' (machtiging tot voorlopig verblijf).

Zelfs het tbc-onderzoek, dat in Nederland verplicht is voor nieuwkomers, wordt omzeild als ze via de EU-route binnenkomen. Een mvv is niet nodig en een verblijfsvergunning kost in bijvoorbeeld België maar €30 in plaats van €830 in Nederland. En binnen de EU mag vrij worden gereisd, de Marokkaanse Nederlander die andere Marokkanen naar Europa wil halen, kan zich dus binnen Europa vestigen waar hij wil.

"We zien dat het immigratielek ook wordt gebruikt door fundamentalistische moslims, die zo de inburgering in Nederland willen ontlopen", zegt een medewerker van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Als ze via een ander EU-land Nederland binnenkomen, vervallen alle eisen die wij aan inburgering stellen. Ideaal als je eigenlijk niets met de Nederlandse samenleving te maken wilt hebben, maar hier wél wilt verblijven."

Stilte

Op het internet verspreidt zich het nieuws over het immigratielek momenteel als een lopend vuurtje. Op de website buitenlandsepartner.nl wordt door vreemdelingen opgeroepen om er niet te veel ruchtbaarheid aan te geven. 'Tom5' plaatst op 25 juli 2006 het volgende bericht: "Ik herhaal nogmaals: de Europaroute is gebaat bij radiostilte. Niemand voelt sympathie met ons. Wij staan op één lijn met moslims, criminelen, Mohammed B., profiteurs en overlastgevers. Daarom ben ik van mening dat deze problemen in de stilte van het privé moeten worden opgelost."

"De Europaroute levert de oplossing voor ons. Niemand begrijpt de route en dat is juist ons voordeel. Niemand weet waar wij mee bezig zijn. Zwijgen is goud. Spreken is zilver. De minister (voormalig minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken, red.) is een politica die niet anders kan reageren dan met harde maatregelen ten behoeve van haar racistische achterban, indien wij onze sluiproute publiek maken."

Drie dagen later meldt dezelfde 'Tom': "Gelukkig zijn deze racisten dom en snappen ze niets van Europese wetgeving. Ze nemen genoegen met het feit dat het aantal mvv's van Marokkaanse Rifbruidjes sterk is afgenomen. Dit gegeven maakt hen blind voor de EU-route."

Op dezelfde website staan vele jubelverhalen van vreemdelingen die de Nederlandse justitie om de tuin hebben geleid. 'Braim' meldt op 26 juni 2006: "Ik heb een huis gehuurd in Turnhout, maar ik heb de makelaar niets verteld over de werkelijke motieven! Ik heb mij ingeschreven in het vreemdelingenregister maar ik heb de politie natuurlijk niets gezegd over mijn motief. (...) In januari zijn er vragen gesteld waarom ik naar België was verhuisd. Voor de zekerheid heb ik een ander motief opgegeven: woon-werkafstand korter. Het hele traject heeft tien maanden in beslag genomen, maar het was de moeite waard!"

Op 4 februari vertelt een Braziliaan onder de naam 'Rootrack' op de website openhartig hoe hij zijn familieleden die al een paar jaar illegaal zonder geldige paspoorten in Nederland verbleven, via de Belgische gemeente Turnhout legaal naar Nederland heeft gehaald. "Ze verbleven al een paar jaar illegaal in Nederland, maar de gemeente hoeft dat niet te weten en dat weten zij ook niet", schrijft hij euforisch.

Zijn relaas is pagina's lang en doorspekt met praktische tips: "Mooie kopie gemaakt met de photoshop" en "Als je dieren hebt, dit nóóit aangeven. Huisbazen doen hier echt moeilijk over." Over de Belgische ambtenaar die de geldige papieren moet regelen, is hij minder te spreken: "Wij kregen een dame met kort, donker haar, bril, grote kromme wenkbrauwen, erg onbeschoft. Ze leek wel op een Gremlin... Ik pak haar wel terug." En als het uiteindelijk allemaal is gelukt, verkeren de meeste allochtonen in jubelstemming. Zoals 'Raffia22', die onder het kopje Goed Nieuws intikte: "Ik ben zo blij!!! Alhamdoellilah! (uiting dankbaarheid of tevredenheid, red.)."

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma, zelf voormalig medewerker van de IND en auteur van het boek De Immigratieramp, is niet verbaasd over de jubelverhalen op internet. Fritsma: "Twintigduizend allochtonen krijgen dit jaar in het kader van gezinsvorming of -hereniging in ons land een verblijfsvergunning. Op basis van de cijfers van de IND komen er vanaf nu in vijf jaar tijd 100.000 gezinsmigranten bij. Daar bovenop komen alle vreemdelingen die gebruikmaken van de Europa-route. De massa-immigratie is dan helemaal niet meer te stuiten."Samenwerken

"Ik roep staatssecretaris Albayrak (Justitie) op dit immigratielek te dichten. Werk samen met de Denen en de Ieren, die dit óók willen. De noodzaak hiervoor is groot. Het is een open uitnodiging voor misbruik. Hoe moet bijvoorbeeld de echtheid van relaties worden gecontroleerd als de partners niet eens op hetzelfde adres hoeven samen te wonen?"

Staatssecretaris Albayrak heeft eerder dit jaar aangekondigd dat ze het misbruik van de EU-route inderdaad wil aanpakken. Het vrije verkeer van personen binnen de EU moet voorop blijven staan, vindt ze, maar mensen die "willens en wetens" de nationale immigratieregels omzeilen en misbruik maken, moeten worden aangepakt, stelt ze. "Natuurlijk willen wij geen fraude en misbruik van procedures", zo liet zij begin november weten tijdens een mondeling overleg met de Kamer. Albayrak heeft het probleem in Europees verband aangekaart, ze wil een gezamenlijke aanpak van het misbruik van de regels.

Het aantal allochtonen dat, na een bezoekje aan een van de buurlanden, plotseling met een buitenlandse partner terugkeert naar Nederland, stijgt intussen. De IND is een onderzoek gestart naar de omvang en de samenstelling van deze groep.

Op de website buitenlandsepartner.nl regent het dan ook onverminderd bedankjes van vreemdelingen die met behulp van het handboek hun vrienden of familie tóch naar Nederland kregen: "Niet getrouwd, samen, een kind, illegaal in Nederland, paspoort verlopen, toch gelukt. Permanent!!"

Een kleine rondgang die deze krant maakte langs de Dienst Vreemdelingenzaken van de Belgische gemeenten Brecht, Hasselt, Maaseik, Maasmechelen en Lomel levert overal hetzelfde beeld op. Ambtenaren vertellen ons: "Een toename van het aantal Marokkaanse Nederlanders. Scheidingen twee maanden na het gesloten huwelijk. De mensen melden zich met hagelnieuwe paspoorten, afgegeven in Den Haag, waar geen stempels in staan, wat erop duidt dat men allang illegaal in Nederland is. Kortlopende en tijdelijke huurcontracten. Mensen registeren zich als alleenstaand, maar korte tijd later blijkt dat er bekenden moeten overkomen uit het buitenland..."

  • Aangemaakt op .