Skip to main content

In de media - Interviews

PVV eist als enige partij een parlementaire enquête inzake de regeringssteun aan de inval in Irak

Hieronder de inbreng van Raymond de Roon tijdens het plenaire debat over de ingestelde onderzoekscommissie Davids.

“Er is niets te verbergen”  hield de minister-president ons voor in het debat op 4 februari jl over de instelling van de commissie Davids. En de commissie Davids is een volstrekt onafhankelijke commissie. Dát was het verkooppraatje waarmee de minister-president de commissie Davids aan de man bracht.

Beide beweringen blijken nu, 8 weken later,  al niet waar te zijn.

De minister-president houdt er blijkens het protocol “kennisnemen stukken door de commissie Davids” zeer zwaar rekening mee, dat er wel degelijk iets te verbergen is. In ieder geval blijkt uit dat protocol dat van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten verkregen informatie, alleen voor de commissie Davids toegankelijk wordt als de desbetreffende buitenlandse dienst daarvoor toestemming geeft. Dus er worden zaken verborgen voor de commissie Davids, tenzij er uit het buitenland toestemming voor inzage komt.  En bovendien blijkt nu, dat alle rapporten en andere stukken van die de commissie Davids over de steun voor de inval in Irak zal willen uitbrengen, onderhevig zullen zijn aan voorafgaande censuur door ministers.

“Er is niets te verbergen? “ Dat  lijkt me niet waar.

En dan die beweerde onafhankelijkheid van de commissie Davids:
Door ondertekening van het protocol, heeft de voorzitter van die commissie, dhr Davids, aan vrijwillige zelfbinding gedaan. Door aanvaarding en ondertekening van dit protocol, heeft de heer Davids de onafhankelijkheid al bij voorbaat ingeleverd. Zeg maar: verkwanseld. En door die verkwanseling, heeft hij het vertrouwen dat wellicht in die commissie gesteld zou kunnen worden, ook ondergraven.

Ik heb op 4 februari al betoogd, dat de openheid en transparantie bij de instelling van de commissie Davids al overboord waren gezet, doordat die commissie geen inzage zal verlenen in de inhoud van door haar te voeren gesprekken. Het vraag-en-antwoord-spel tussen de commissie en door de commissie te horen personen, krijgen we niet te zien. De commissie zal alleen “verwijzen”aan door haar gevoerde gesprekken met derden.

En nu blijkt, dat nadat openheid en transparantie meteen al overboord waren gezet, nu ook de onafhankelijkheid van de commissie, overboord is gezet.

Voorzitter, dit is toch je reinste poppenkast. De PVV geen zin om naar die door de minister-president geregisseerde poppenkast te gaan zitten kijken.

Laten we als Kamer de eer aan onszelf houden en een vette streep zetten door die commissie Davids. Ik heb het op 4 februari al gezegd en ik herhaal het hier nu: er moet een parlementaire enquete komen.

  • Aangemaakt op .