Skip to main content

In de media - Interviews

Geert Wilders: "Ik heb de feiten en de kiezers aan mijn kant"

In de Volkskrant is een uitgebreid interview met Geert Wilders te vinden. De PVV-voorman stelt vast dat het kabinet in paniek is en daarom de aanval op hem geopend heeft.

"Ik heb de feiten en de kiezers aan mijn kant"

Sinds de grote winst van de Partij voor de Vrijheid (PVV) bij de Europese verkiezingen op 4 juni is Geert Wilders in elk interview met een lid van het kabinet-Balkenende IV een geliefd doelwit. ‘Ik moet op zijn tijd een kogelwerend vest dragen, maar voor de waterpistooltjes van al die ministers heb ik dat in elk geval niet nodig’, zegt Wilders over de nieuwe strategie vanuit de Trêveszaal. ‘Het is puur paniek. Tot 4 juni kon men zeggen: het zijn maar peilingen. Tot die avond kwam. Toen was het echt.’

Wilders las deze week in Vrij Nederland het interview met minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, waarin zij zegt te snakken naar het moment waarop ‘de intellectuele elite van Nederland in opstand komt’. Ze hoopt op ‘een tegenbeweging’ van ‘weldenkende en wellevende’ mensen die duidelijk maakt dat Wilders ‘onzin’ verkoopt. Of, zoals haar PvdA-collega Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie eerder in Het Parool zei: ‘De PVV generaliseert en kiest pseudo-oplossingen die ver van de rechtsstaat afstaan.’
Wilders: ‘Onzin? Ik heb de feiten en een groot deel van de kiezers aan mijn kant. Ik stel vast dat een prominent lid van het kabinet nu een oproep doet om in opstand te komen. Een opstand! Dat zou ik eens moeten zeggen!

‘De PvdA, de partij die altijd pretendeerde dicht bij het volk te staan, is de zelfbenoemde weldenkende elite en de kiezers zijn het domme volk waartegen die elite in opstand moet komen. Dat is een gigantische belediging van de kiezer en een trap na aan iedereen die is weggelopen bij de PvdA. Nu die partij in ontbinding is, toont Ter Horst haar ware gezicht. De elite radicaliseert, niet wij.’

Een door Ter Horst aangedragen feit: ‘Als Wilders zegt dat hij Marokkaanse jongeren met een strafblad wil uitzetten, moeten zijn kiezers wel beseffen dat dat helemaal niet kan. Die jongens zijn bijna altijd Nederlander.’

‘Dat is geen feit, dat is klinkklare onzin. Die jongens hebben, dankzij de Marokkaanse koning, altijd een dubbele nationaliteit. Het kabinet, waarvan mevrouw Ter Horst volgens mij deel uitmaakt, heeft in een wetsvoorstel al ten principale de stap genomen dat mensen met een dubbele nationaliteit die zich schuldig maken aan terroristische activiteiten, hun Nederlanderschap moet worden afgenomen, zodat ze kunnen worden uitgezet.
‘Ik vraag de reikwijdte van die wet te vergroten, zodat niet alleen klassieke terroristen als Mohammed B., maar ook al dat andere tuig kan worden uitgezet. Dat mag je een afkeurenswaardige politieke keuze vinden, of zelfs moreel verwerpelijk, maar kom niet aan met het juridische bezwaar dat het niet kan. Lariekoek.’

Minister Van der Laan zegt dat u het debat uit de weg gaat. ‘Wilders, waar blijf je nou?’

‘Ik ben gekke harry niet. De PvdA ligt op haar rug te spartelen als een bezetene, en dan zou ik een beetje gaan helpen? Bekijk het even. Van der Laan is een arme man. Hij moet kennelijk naar voren treden tegen mij, maar hij kan er beter voor zorgen dat er wat aan het beleid verandert. De immigratie gaat onze spankracht te boven, heeft hij gezegd. Laat hem de daad bij het woord voegen. Maar in de Kamer ontraadt hij elke motie die wij indienen om daar wat aan te doen.’

Van der Laan is voor etnische registratie, maar durft het niet aan nu de PVV zo groot lijkt te worden. Hij zegt: Moet ik helpen de elektronische kaartenbak aan te leggen voor eventueel misbruik later?

‘Pure angstpolitiek. Maar wij hebben de PvdA hiervoor helemaal niet nodig. Als wij gaan regeren en we willen registreren, dan voeren we het zelf wel in.’

Was uw uitspraak op 14 juni in Denemarken over het uitzetten van tientallen miljoenen moslims uit Europa een slip of the tongue?

‘Nee.’

Ze was op zijn minst onhandig en niet precies. Zelfs De Telegraaf gebruikte in een commentaar het woord ‘kwalijk’.

‘Als ik meer tijd had gehad, had ik meer context kunnen geven. Ik doelde niet alleen op criminele moslims. Ik heb al vaker gezegd, ook in uw krant, dat ik voor assimilatiecontracten ben. Daarin moeten alle niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit of verblijfsvergunning de gelijke rechten van mannen en vrouwen onderschrijven, geen discriminatie van homoseksuelen, geen shariawetgeving – al die zaken. Teken je niet, dan kom je volgens ons niet in aanmerking om hier te zijn. De islam is voor 90 procent een totalitaire ideologie en maar voor 10 procent een religie. Dus als je zulke contracten invoert, in heel Europa, want ik heb nooit gesproken over alleen de EU, zullen miljoenen moslims die niet tekenen. Dan kunnen ze vertrekken.’

Nu al willen veel jonge moslims weg uit Nederland, bleek deze week uit een enquête.

‘Prachtig nieuws. We leven in een vrij land. Dus ga, als het je niet bevalt in Nederland.’

Staatssecretaris Timmermans noemde u onfatsoenlijk.

‘Bij de PvdA blijven ze maar de kaart van de morele superioriteit spelen. Terwijl ik gewoon zeg: mijn partij is een betere partij dan de jouwe. Hij maakt zo’n opmerking om de moslimstemmer niet van zich te vervreemden, nu hij bijna geen kiezers meer over heeft. Maar het zijn juist dit soort  sharia-socialisten die verantwoordelijk zijn voor de groei van de multiculturele samenleving en nu liggen ze aan het infuus van diezelfde multiculturele samenleving. Terwijl ze de nadelen zouden moeten bestrijden: de benarde positie van vrouwen, ongelovigen, homoseksuelen. Wij doen hun werk.
‘Waarom waren wij op de site van Gay Krant de eerste partij? Denkt dan niemand na? Omdat homoseksuelen in de wijken dagelijks de gevolgen van de islamisering ondervinden. Die zien Van der Laan aankomen met zijn buurtcoach en een extra likje verf. Die mensen hebben totaal andere problemen. Die willen dat andere, intolerante Nederland niet, dat de elite hun opdringt.’

Een terugkerend verwijt: de PVV is niet democratisch. U bent een eenmansbeweging die geen inzicht geeft in haar financiën.

‘Het idee dat de ledenpartij de enige democratische organisatievorm is, deel ik niet. Ik geloof niet in die oude partijstructuren, waarin je eerst twintig jaar de auto van de voorzitter van een Kamercentrale moet poetsen voordat je een bepaalde positie krijgt. Dat leidt tot politieke prostitutie.
‘Wat de financiën betreft: ik maak gebruik van de bestaande regels en blijf binnen de wet. Dus schrijf nog honderd artikelen hoe erg dat allemaal is, mij interesseert het niets.’

Is het gevaar van een ledenpartij controleverlies?

‘Ja, de controle verliezen aan foute mensen. Ik heb door de LPF mijn lesje geleerd. Ik heb nu een hechte fractie, veel vrijwilligers en bijna elke zaterdag zit ik in het Kamergebouw om mensen op te leiden. We zullen voor de verkiezingen van 2011 een flinke lijst nodig hebben.’

Op hoeveel zetels mikt u eigenlijk, straks?

‘Rond de dertig, het aantal waarop we in de peilingen staan. Het kunnen er minder worden, maar het kunnen er ook zomaar tien meer zijn.’
Het lijkt erop dat Ter Horst ook de PVV wil gaan subsidiëren.
‘Het zou beter zijn als alle subsidies aan politieke partijen worden afgeschaft. Dan heb je een level playing field en kunnen al die partijkantoren aan de gracht met vijftig semi-ambtenaren erin, worden opgedoekt. Ik wil eerst het wetsvoorstel van het kabinet zien, maar het mag duidelijk zijn dat ik er in beginsel weinig voor voel.’

Bron:
De Volkskrant

  • Aangemaakt op .