Skip to main content

In de media - Interviews

Spoeddebat criminelen die vanuit cel criminele organisaties leiden - Spreektekst

Hieronder de inbreng van Raymond de Roon tijdens een spoeddebat over criminelen die vanuit de gevangenis leiding blijven geven aan criminele organisaties.

Voorzitter,

Het Hoofd van de Dienst Nationale Recherche is naar buiten getreden met de mededeling dat zijn dienst een onderzoek heeft ingesteld naar de communicatie van belangrijke gedetineerde criminelen met criminelen buiten de gevangenis. En uit de resultaten van dat onderzoek leidt  de Nationale Recherche af, dat gedetineerde kopstukken van de Nederlandse onderwereld, ook vanuit hun cel (ik zou willen zeggen “zelfs nog vanuit hun cel”, nog hun criminele organisaties blijven leiden. Het hoofd van de Nationale Recherche spreekt in dit verband van een zorgwekkende situatie.

Als dat allemaal klopt, dan is dat inderdaad een zorgwekkende situatie. En daarom wil ik aan de verantwoordelijke voor de gang van zaken in onze gevangenissen, de staatssecretaris van Justitie, een aantal vragen hierover stellen:

1. Ik mag toch aannemen, dat het bericht in de krant van zaterdag jl. hierover, voor de staatssecretaris geen verrassing was! Was u, mevrouw de staatssecretaris, al langer op de hoogte van dit onderzoek? Is het onderzoek ingesteld op uw instigatie of met uw medeweten?
2. Wat was de aanleiding om dit onderzoek in te stellen?
3. Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?
4. Wat kunt u, staatssecretaris, ons vertellen over de bevindingen van dit onderzoek?
5. Hoe waardeert u de bevindingen van het onderzoek?
6. Ziet u in de resultaten van het onderzoek aanleiding om stappen te zetten? Zo ja, welke stappen overweegt u dan? Welke mate van urgentie hecht u aan dit probleem?
7. Staat er naar uw mening iets, rechtens of feitelijk, aan in de weg om deze zware criminelen zodanig te isoleren of te belemmeren in hun contacten met de wereld buiten de penitentiaire inrichting, dat het hen effectief onmogelijk wordt gemaakt om nog leiding te kunnen geven aan
criminele organisaties en activiteiten? Zo ja, wat staat daar dan aan in de weg?

Voorzitter, wij sluiten criminelen, en zeker zware criminelen, toch op in de gevangenis om te bereiken, dat aan hun misdaden een einde komt? De PVV ziet dit in ieder geval als een hoofddoel van de vrijheidsstraf: Beteugeling van de misdaad; beëindiging van de mogelijkheid om misdrijven te plegen. Beëindiging van de mogelijkheid om slachtoffers te maken. Dat is waar de PVV voor staat! Het is onduldbaar  - absoluut onduldbaar -  , dat zware criminelen vanuit de gevangenis hun misdadig handelen gewoon voortzetten. Het is zelfs onduldbaar, dat zij daartoe de gelegenheid hebben.

Ik wil graag weten, of de staatssecretaris dit ook zo ziet: dat het onmogelijk gemaakt moet worden, dat zware criminelen vanuit de gevangenis nog leiding of sturing kunnen blijven geven aan criminele organisaties en aan misdadige activiteiten. Ziet u dit als uw verantwoordelijkheid, om de misdaad in uw gevangenissen, waarvoor u verantwoordelijk bent, gewoon de nek om te draaien? Ik hoor het graag.

De staatssecretaris heeft tot nu toe één goede opmerking gemaakt, namelijk dat zelfs als het maar een geval betreft waarin een topcrimineel vanuit de gevangenis leiding blijft geven aan zijn criminele organisatie, daar tegen moet worden opgetreden. Maar voor het overige is de reactie van de staatssecretaris schrikbarend ambtelijk.  Het antwoord van de staatssecretaris op het onderzoek van de Nationale Recherche naar leidinggevende criminelen in de gevangenis, houdt namelijk in dat zij nog meer onderzoek wil. Maar iedere blijk van bereidheid tot doortastend optreden van de staatssecretaris, blijft uit.

De PVV wil helemaal niet dat de Dienst Nationale Recherche zich zorgen hoeft te maken over veroordeelde zware criminelen die in de gevangenis zitten. De PVV wil niet, dat de politie haar tijd en capaciteit moet besteden aan opsporingsactiviteiten, die erop gericht zijn om bewijs te vinden voor criminele activiteiten van gedetineerden. De politie moet zich kunnen richten op wat er buiten de gevangenis aan misdaad gebeurt. Zware criminelen uit de georganiseerde criminaliteit, die daarin een leidinggevende rol hebben vervuld, moeten in de gevangenis zo weinig mogelijk contact met de buitenwereld kunnen onderhouden. Zet gewoon in de wet, dat wie is veroordeeld wegens het leiding geven aan een criminele organisatie, per definitie een maatschappelijk gevaar inhoudt en daarom geplaatst moet worden in Extra Beveiligde Penitentiaire Inrichtingen. Ik vraag de staatssecretaris in een motie om te komen met voorstellen, waardoor het effectief onmogelijk wordt gemaakt, dat criminele bendeleiders vanuit penitentiaire inrichtingen leiding of sturing kunnen blijven geven aan criminele organisaties.

Zie ook:
NRC: Bendeleider in cel gaat door met organisatie

  • Aangemaakt op .