Skip to main content

In de media - Interviews

Eindelijk medezeggenschap pensioengerechtigden!

De Tweede Kamer debateerde woensdag over over een wijziging van de Pensioenwet die pensioengerechtigden medezeggenschap in pensioenfondsbesturen beoogt te geven. De PVV steunt deze wetswijziging. "Pensioengerechtigden verdienen een volwaardige plaats in het pensioenbestuur," aldus Teun van Dijck," net als de werknemers en werkgevers.

Het PVV Tweede Kamerlid riep het kabinet echter wel op om bezwaren en kanttekeningen van betrokken organisaties serieus te nemen, om voor voldoende draagvlak voor de wetswijziging te zorgen.

Klik hier voor de inbreng van Teun tijdens het debat...

  • Aangemaakt op .