Skip to main content

In de media - Interviews

KNMI meet jarenlang foute temperatuur - Kamervragen

Vragen van het lid De Mos (PVV) aan minister Cramer van milieu.

1)
Bent u bekend met het bericht ‘KNMI meet jarenlang foute temperatuur’ (1)?

2)
Deelt u de mening dat het KNMI jarenlang ten onrechte gesteld heeft dat de temperatuurstijging van Nederland en de rest van de wereld is volledig toe te schrijven aan menselijke CO2-uitstoot, nu blijkt zij al jaren de foute temperatuur meet, die een halve graad hoger uitvalt? Zo ja, wilt u de mensen gerust stellen dat de door het KNMI vastgestelde 'ernstige' temperatuurstijging niet is toe te wijzen aan menselijke CO2-uitstoot, maar aan foutmetingen van het KNMI?

3)
Deelt u de mening dat het schokkend is dat het KNMI tijdens de afgelopen winter in stilte de thermometer heeft aangepast? Zo ja, wilt u het KNMI om opheldering vragen?

4)
Wilt u nagaan bij het KNMI of zij bekend zijn met het gegeven dat de aarde al meer dan tien jaar aan het afkoelen is en vragen of zij dat niet weten vanwege de gedane foutmeldingen? Zo neen, waarom niet? (2)

(1) ‘KNMI meet jarenlang foute temperatuur’, Elsevier, 23 september 2009
(2) Elsevier Klimaat Editie 2009

  • Aangemaakt op .