Skip to main content

In de media - Interviews

Kabinet van Bezinning schuift alles door

PVV Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft tijdens de algemene financiële beschouwingen forse kritiek geuit op het kabinet. "Dit kabinet gooit olie op het vuur," aldus Van Dijck. "In plaats van rust en vertrouwen in de samenleving te brengen, zaait dit kabinet paniek en onzekerheid. De crisis wordt gretig misbruikt om allerlei stokpaardjes en hervormingen bespreekbaar te maken."

"In plaats van te zeggen 'Mensen maak u geen zorgen over uw huis, pensioen, baan, de zorg en veiligheid. Wij garanderen de hypotheekrenteaftrek, de AOW, de WW en garanderen uw veiligheid en een betaalbare zorg', stelt dit kabinet alles ter discussie. Er zijn geen taboes. Alle heilige huisjes mogen sneuvelen. Alles mag worden gesloopt. De hypotheekrenteaftrek, de AOW, de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de sociale zekerheid (WW, WWB, WAO); alles ligt op de operatietafel en het kabinet staat met scalpel in de aanslag. En dan laat dit kabinet deze onzekerheid ook nog eens 9 maanden boven de markt hangen."

In een motie riep Van Dijck de regering op om het spaarloon voor het einde van 2009 te deblokkeren, zodat burgers hun koopkracht op peil kunnen houden. Er staat op dit moment namelijk zo'n 4 miljard aan spaarloon vast op spaarrekeningen waar burgers niet bij kunnen, terwijl de de economie juist gebaat is bij koopkrachtige  burgers.

Klik hier voor de volledige spreektekst van Van Dijck
Klik hier voor de door de PVV ingediende motie

  • Aangemaakt op .