Skip to main content

In de media - Interviews

Stop geldklopperij theorie-examen autorijbewijs

De Partij voor de Vrijheid wil de geldigheid van het theorie-examen verruimen van één naar drie jaar. Daarnaast moet de leeftijd om deel te kunnen nemen aan dat examen van 18 naar 16 jaar. PVV-Kamerlid De Mos: “Het moet afgelopen zijn met de geldklopperij van het één jaar geldende theoriecertificaat voor het autorijbewijs. Eenmaal het theorie-examen gehaald, moet dat voor drie jaar geldig zijn. Nu moeten jongeren, mede door wachttijden voor rijexamens bij het CBR, hun theorie-examen vaak opnieuw doen”.

Naast het verlengen van de geldigheidsduur van het theorie-examen wil de PVV de leeftijd om het examen te maken verlagen van 18 naar 16 jaar.  “Als jongeren op de middelbare school tal van examens kunnen doen, dan moeten zij ook in staat gesteld worden om hun theorie-examen te mogen halen. Dit sluit tevens aan bij de wens van Eurlings om jongeren al op hun zeventiende een rijbewijs te laten halen”, aldus De Mos

  • Aangemaakt op .