Skip to main content

In de media - Interviews

Verzwijging vuurwapenincident Caribisch Festival Almere - Kamervragen

Vragen van de leden De Roon en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over verzwijging vuurwapenincident tijdens Caraibisch Festival Almere:

1.
Kent u het bericht “weer pistoolincident bij Jump Up” (1) ?

2.
Kunt u bevestigen dat  in 2008 tijdens dit Caraibisch feest bij een schietpartij een gewonde is gevallen en dat in 2009 bij hetzelfde feest een pistool is getrokken door een aanwezige met de bedoeling om iemand neer te schieten?

3.
Klopt het dat dit vuurwapenmisdrijf in 2009 niet door de politie aan de media bekend is gemaakt? Waarom niet?

4.
Wie bepaalt, waarom, welke incidenten wel of niet aan de media worden doorgegeven en welke maatstaven worden daarbij gehanteerd?

5.
Bent u het met ons eens, dat het verzwijgen van een dergelijke zaak voor het publiek, het publieksvertrouwen in de politie ondergraaft? Hoe beoordeelt u het, dat de politie Flevoland hierover naar het publiek geen openheid van zaken heeft betracht?

6.
Heeft u mogelijkheden om te bevorderen dat de politie Flevoland voortaan dergelijke zaken niet meer “onder de pet houdt”? Zo ja, wat gaat u doen?

(1) Omroep Flevoland - Weer pistoolincident bij Jump-up

  • Aangemaakt op .