Skip to main content

In de media - Interviews

Wilders neemt uitspraak over 'PvdA-advocate' niet terug

Geert Wilders weigert zijn beschuldiging over het PvdA-lidmaatschap van advocate Els Lucas te rectificeren. Lucas is een van de drijvende krachten achter de vervolging van de PVV-leider. Wilders schreef zaterdag in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat Lucas lid is van de PvdA en dat een reden is voor haar rol in het proces tegen Wilders.

'Geert Wilders wordt vervolgd in opdracht van de Amsterdamse rechter. Wilders moet worden vervolgd omdat hij zou polariseren. Dus moet hij worden vervolgd wegens aanzetten tot haat, beledigen van de islam, de profeet Mohammed, de gemeenschap van heiligen, enzovoort. Polariseren is vooralsnog niet strafbaar. Maar wie weet, wat niet is, kan nog komen. Gesteld dat Wilders wordt veroordeeld. Kan hij dan niet meer zeggen dat Mohammed een barbaarse man was? Ja, hij kan het zeggen maar hij moet ‘de kunst van het uitspreken van verboden gedachten’ leren. Wat is dat? Mensen die onder een dictator hebben geleefd, weten precies wat dat is.'

Niet de islam maar Geert Wilders zal winnen
Lucas ontkent dat en eist een rectificatie van Wilders en PVV-partijgenoot Martin Bosma. Lucas vindt dat de politicus daarmee haar ‘goede naam en eer als onafhankelijke burger en advocaat’ heeft aangetast. Ze eist daarom dat Wilders dat nog deze week corrigeert in de Volkskrant en op de website van de PVV.

Afwijzing Wilders
Wilders reageert afwijzend op de eis van Lucas. ‘Dat gaan we niet doen,’ zegt Wilders maandag tegen elsevier.nl.

Lucas was een van degene die zich destijds bij het gerechtshof in Amsterdam hadden beklaagd over het uitblijven vervolging van Wilders.

Het hof bepaalde vorig jaar uiteindelijk dat het OM de PVV-leider alsnog moest vervolgen. Inmiddels staat Wilders terecht voor het beledigen en discrimineren van moslims door zijn uitspraken in diverse media en in zijn anti-Koranfilm Fitna. Ook beschuldigt justitie hem ervan haat te hebben gezaaid.

Rapport radicalisering
Op de forumpagina van de Volkskrant gingen Wilders en zijn fractiegenoot Martin Bosma in op een rapport over radicalisering. De onderzoekers schrijven daarin dat de PVV niet voortkomt uit traditioneel extreem rechts, maar dat er in de opvattingen van de partij wel rechts-radicale elementen zijn terug te vinden. PvdA-minister Guusje ter Horst had opdracht gegeven voor het onderzoek.

In hun reactie hebben Wilders en Bosma het onder meer over ‘Els Lucas van de PvdA’. Ook stellen ze dat Ter Horst zich schuldig maakt aan directe beïnvloeding van het ‘politieke proces’ tegen Wilders door geen afstand te nemen van het ‘kwalijke rapport’ en het juist nu naar de Tweede Kamer te sturen.

Bron:

Elsevier.nl

  • Aangemaakt op .