Skip to main content

In de media - Interviews

Speech Geert Wilders in Londen, 5 maart 2010

Dank u wel. Het is geweldig om terug te zijn in Londen. En het is geweldig dat ik deze keer meer heb kunnen zien van deze prachtige stad dan alleen het detentiecentrum op Heathrow Airport.

Vandaag sta ik voor u in deze bijzondere plek. Dit is inderdaad een bijzondere plaats. Dit is, zoals Malcolm altijd zei, de moeder van alle parlementen, en ik voel mij diep vereerd dat ik de gelegenheid om te spreken heb gekregen. Dank u Lord Pearson en Lady Cox voor uw uitnodiging tot het vertonen van mijn film 'Fitna'. Bedankt voor de uitnodiging, vrienden.

Voor het eerst heb ik groot nieuws te melden. Afgelopen woensdag zijn er gemeenteraad verkiezingen gehouden in Nederland. En voor de eerste keer nam mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, deel aan deze lokale verkiezingen. Wij hebben deelgenomen in twee steden. In Almere, een van de grootste Nederlandse steden. En in Den Haag, de derde grootste stad, zetel van de regering, het parlement en de koningin. En, het was geweldig! In een klap werd mijn partij de grootste partij in Almere en de tweede grootste partij in Den Haag. Groot nieuws voor de Partij van de Vrijheid en nog beter nieuws voor de mensen van deze twee prachtige steden.

En ik heb nog meer goed nieuws. Twee weken geleden is het Nederlandse kabinet gevallen. In juni hebben we parlementsverkiezingen. En de toekomst voor de Partij van de Vrijheid ziet er geweldig uit. Volgens sommige peilingen worden wij de grootste partij in Nederland. Ik wil bescheiden blijven, maar wie weet, zou ik zelfs minister-president kunnen zijn in een paar maanden tijd!

Dames en heren, niet ver van hier staat een standbeeld van de grootste premier welke uw land ooit heeft gehad. En ik wil hem hier en vandaag citeren: "islam is een militante en agressief geloof. Geen sterkere neerwaartse kracht bestaat er in de wereld. Het heeft zich al verspreid over Centraal-Afrika, en het heeft onverschrokken strijders bij elke stap gerecruteerd (...) de beschaving van het moderne Europa zou kunnen vallen, zoals de beschaving van het oude Rome viel. ". Deze woorden zijn van niemand minder dan Winston Churchill, en hij schreef dit in zijn boek “The River War” uit 1899.

Churchill had gelijk.

Dames en heren, noch ik noch mijn partij hebben een probleem met moslims als zodanig. Er zijn veel gematigde moslims. De meerderheid van de moslims zijn gezagsgetrouwe burgers en willen een vreedzaam leven zoals u en ik. Ik realiseer mij dat. Dat is de reden waarom ik altijd een duidelijk onderscheid maken tussen de mensen, de moslims, en de ideologie – tussen de islam en moslims. Er zijn veel gematigde moslims, maar er is niet zoiets als een gematigde islam.

Islam streeft naar wereldheerschappij. De Koran draagt moslims op jihad te beoefenen. De Koran draagt moslims op de Sharia wetten in te voeren. De Koran draagt moslims op de islam op te leggen aan de hele wereld.

Zoals de voormalige Turkse premier Erbakan zei: “Heel Europa zal islamitisch worden. Wij zullen Rome veroveren”. Einde citaat. De Libische dictator Gaddafi zei: “Er zijn tientallen miljoenen moslims in het Europese continent vandaag en hun aantal neemt steeds toe. Dit is bewijs dat het Europese continent zal worden bekeerd naar de islam. Europa zal op een dag, binnenkort, een moslim continent zijn”. Einde citaat. Inderdaad, voor eens in zijn leven vertelde Gaddafi de waarheid. Want vergeet niet: massa-immigratie en de bijbehorende demografie is een bestemming!

De islam is niet louter een godsdienst, is het vooral een totalitaire ideologie. Islam wil alle aspecten van het leven, van de wieg tot het graf domineren. Sharia wet is een wet die elk detail van het leven in een islamitische samenleving controleert. Van civiel- en familierecht tot en met het strafrecht. Het bepaalt hoe men moet eten, hoe men zich moet kleden, en zelfs hoe men gebruik dient te maken van het toilet. Onderdrukking van vrouwen is goed, het drinken van alcohol is slecht.

Ik denk dat de islam niet verenigbaar is met onze westerse manier van leven. De islam is een bedreiging voor de westerse waarden. De gelijkheid van mannen en vrouwen, de gelijkheid van homoseksuelen en heteroseksuelen, de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, ze staan allemaal onder druk, dankzij de islamisering. Dames en heren: de islam en vrijheid, de islam en democratie zijn niet compatibel. Het zijn tegengestelde waarden.

Geen wonder, dus, dat Winston Churchill zelf Adolf Hitler's “Mein Kampf'” de nieuwe Koran van geloof en oorlog noemde: “Gezwollen, breedsprakig, vormeloos en zwanger van haar boodschap.” Zoals u weet maakte Churchill deze vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf in zijn boek “De Tweede Wereldoorlog”, een meesterwerk waarvoor hij de Nobelprijs voor de Literatuur ontving. Churchill's vergelijking van de Koran met “Mein Kampf” is absoluut de spijker op zijn kop. De basis van de Koran is de oproep tot Jihad. Jihad betekent veel dingen en is een Arabisch woord voor de strijd. Kampf is Duits voor de strijd. Jihad en Kampf betekenen precies hetzelfde.

Islam betekent onderwerping, en er kan er geen enkel misverstand bestaan over haar doel. Dat is een gegeven. De vraag is of wij in Europa en u in Groot-Brittannië, met uw roemrijke verleden, zal staan voor uw erfgoed of zich zal onderwerpen.

We zien de islam in het Westen op een ongelooflijk tempo tot grote hoogten stijgen. Europa is zeer snel aan het islamiseren. Veel Europese steden hebben enorme Islamitische concentraties. Parijs, Amsterdam, Brussel en Berlijn zijn slechts een paar voorbeelden. In sommige delen van deze steden zijn al Islamitische voorschriften geïmplementeerd. De rechten van vrouwen worden geschonden. Burqa's, hoofddoeken, polygamie, genitale verminking, eer-moorden. Vrouwen moten gaan zwemmen in gescheiden klassen, en krijgen of geven geen handdruk. In veel Europese steden is er al apartheid. Joden zijn in toenemende aantallen Europa aan het verlaten.

Zoals u ongetwijfeld weet, en beter dan ik, heeft ook in uw land de massa-immigratie en islamisering een grote vlucht genomen. Dat geeft een enorme druk op de Britse samenleving. Kijk wat er gebeurt in bijvoorbeeld Birmingham, Leeds, Bradford en hier in Londen. Britse politici die Winston Churchill vergeten zijn nemen nu de weg van de minste weerstand. Zij hebben opgegeven. Ze hebben gecapituleerd.

Vorig jaar heeft mijn partij de Nederlandse regering verzocht om een kosten-batenanalyse van de massa-immigratie te maken. Maar de regering weigerde om ons een antwoord. Waarom? Men is bang voor de waarheid. De voortekenen zijn niet goed. Een Nederlands weekblad - Elsevier – berekende de kosten op meer dan 200 miljard euro. Voor vorig jaar alleen al berekende men een bedrag van 13 miljard euro. Meer berekeningen zijn gemaakt in Europa: Volgens de Deense nationale bank, kost elke Deense immigrant uit een islamitisch land de Deense staat meer dan driehonderdduizend euro. Je ziet hetzelfde in Noorwegen en Frankrijk. De conclusie die kan worden getrokken: Europa wordt met de dag armer. Meer verarming dankzij de massale immigratie. Meer verarming dankzij de demografie. En links is wildenthousiast.

Ik weet niet of het waar is, maar in verschillende Britse kranten lees ik dat Labour de deur geopend heeft voor massa-immigratie in een bewust beleid om de sociale structuren van het Verenigd Koninkrijk te wijzigen. Andrew Neather, een voormalig adviseur van de regering en tekstschrijver voor Tony Blair en Jack Straw, zei dat de doelstelling van de immigratie Labour's strategie was, en, ik citeer, “om rechts de neus in de diversiteit te wrijven en hun argumenten verouderd te maken”. Als dit waar is, dan is dit symptomatisch is voor links.

Dames en heren, vergis u niet: Ter linkerzijde vergemakkelijkt men de islamisering. Linksen, liberalen, zij juichen voor elke nieuwe Sharia bank welke gecreëerd wordt, voor elke nieuwe Sharia hypotheek, voor elke nieuwe islamitische school, voor elke nieuwe Sharia rechtbank. Linksen beschouwen de islam als zijnde gelijk aan onze eigen cultuur. Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid? Het is niet echt belangrijk voor hen. Maar het is wel degelijk belangrijk voor ons. De hele linkse elite maakt zich schuldig aan het beoefenen van het cultureel relativisme. Universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici. Ze zijn allemaal verraders van onze zwaarbevochten vrijheden.

Ik vraag mij af: waarom hebben de linksen en liberalen gestopt om te vechten voor deze vrijheden? Vroeger stond links op de barricaden voor de rechten van vrouwen. Maar waar zijn ze vandaag? Waar zijn ze in 2010? Ze kijken de andere kant op. Omdat ze zijn verslaafd zijn aan het cultureel relativisme en afhankelijk van de moslim kiezers. Ze zijn afhankelijk van de massa-immigratie.

Hemel zij dank is Jacqui Smith is niet meer in functie. Het was een overwinning voor de vrije meningsuiting dat een Britse rechter haar besluit om mij toegang tot uw land te weigeren vorig jaar van tafel geveegd heeft. Ik hoop dat de rechters in mijn eigen land minstens zo verstandig zullen zijn en mij zullen vrijspreken van al het ten laste gelegde, later dit jaar in Nederland. Helaas, tot zover hebben ze het niet zo goed gedaan. Want ze willen niet de waarheid horen over de islam, noch zijn zij benieuwd naar de mening van top juridische deskundigen op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Vorige maand heeft men in een voorlopige zitting van het Hof geweigerd vijftien van de achttien expert-getuigen die ik had gevraagd toegelaten te worden, afgewezen. Slechts drie getuige-deskundigen mogen worden gehoord. Gelukkig, mijn lieve vriend en heldhaftige Amerikaanse psychiater Dr. Wafa Sultan is één van hen. Maar hun getuigenis zal worden gehoord achter gesloten deuren. Blijkbaar is de waarheid over de islam eng, mag niet worden verteld in het openbaar, en moet de waarheid over de islam geheim blijven.

Dames en heren, ik wordt vervolgd voor mijn politieke overtuiging. We weten dat politieke vervolging bestaat in landen in het Midden-Oosten, zoals Iran en Saoedi-Arabië, maar nooit in Europa, nooit in Nederland. Ik word vervolgd voor het vergelijken van de Koran met “Mein Kampf”. Belachelijk. Ik vraag me af of Groot-Brittannië ooit de overtuigingen van Winston Churchill zal berechten ... Dames en heren, het politieke proces dat wordt gehouden tegen mij moet stoppen.

Maar het gaat niet allemaal over mij, niet over Geert Wilders. De vrije meningsuiting ligt onder vuur. Laat me u een paar andere voorbeelden geven. Zoals u wellicht weet, was een van mijn helden, de Italiaanse auteur Oriana Fallaci gedwongen te leven in angst voor uitlevering naar Zwitserland omwille van haar anti-islam boek “De Woede en de Trots”. De Nederlandse cartoonist Nekschot werd gearresteerd in zijn huis in Amsterdam door 10 politiemannen vanwege zijn anti-islam tekeningen. Hier in Groot-Brittannië is de Amerikaanse schrijver Rachel Ehrenfeld aangeklaagd door een Saoedische zakenman wegens laster. In Nederland Ayaan Hirsi Ali, en in Australië worden twee christelijke predikanten opgeroepen te verschijnen voor de rechtbank. Ik kan eindeloos doorgaan. Dames en heren, alle vrijheidslievende mensen in het Westen worden geconfronteerd met deze lopende “juridische jihad” Dit is juridische islamitische oorlogsvoering. En, dames en heren, niet zo lang geleden is de Deense cartoonist Westergaard bijna vermoord voor zijn cartoons.

Dames en heren, wij verdedigen het recht op vrijheid van meningsuiting. Met al onze kracht. Met al onze macht. Vrije meningsuiting is het allerbelangrijkste van onze vele vrijheden. Vrije meningsuiting is de hoeksteen van onze moderne samenleving. Vrijheid van meningsuiting is de adem van onze democratie, zonder vrijheid van meningsuiting zal onze manier van leven en onze vrijheid ten onder gaan.

Ik denk dat het onze plicht is om de erfenis van de dappere jonge soldaten die de stranden van Normandië bestormden te behouden. Die Europa bevrijd hebben van de tirannie. Deze helden kunnen niet voor niets gestorven zijn. Het is onze plicht om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Zoals George Orwell zei: "Als vrijheid überhaupt iets betekent, betekent dit ook het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen”.

Dames en heren, ik geloof in een ander beleid, het is tijd voor verandering. We moeten haast maken. We kunnen niet langer wachten. Time is running out. Ik zou graag een van mijn favoriete Amerikaanse presidenten willen citeren: Ronald Reagan. Hij zei eens: “We moeten nu handelen, het behoud van morgen staat op het spel”. Daarom stel ik de volgende maatregelen voor, om onze vrijheid te behouden:
Eerst zullen de vrijheid van meningsuiting moeten verdedigen. Het is de belangrijkste van onze vrijheden. In Europa en zeker in Nederland, moeten we iets als het Amerikaanse First Amendment hebben, dat deze vrijheid garandeert.

Ten tweede zullen we een einde maken aan en ons ontdoen van het cultureel relativisme. Tegen de culturele relativisten, de Sharia socialisten, zeg ik met trots: "Onze westerse cultuur is veruit superieur aan de islamitische cultuur”. Wees niet bang om dat te zeggen. U bent geen racist als je zegt dat onze eigen cultuur beter is.

Ten derde, zullen we moeten stoppen met massa-immigratie uit islamitische landen. Omdat meer Islam minder vrijheid betekent.

Ten vierde, zullen we criminele immigranten moeten uitzetten. Criminelen met een dubbele nationaliteit moeten worden uitgezet. En er zijn velen van hen in mijn land.

Ten vijfde moeten we de bouw van nieuwe moskeeën verbieden. Er is genoeg islam in Europa. Vooral omdat christenen in Turkije, Egypte, Irak, Iran, Pakistan en Indonesië worden mishandeld, moet er een bouwstop op moskeeën komen in het Westen.

En, als laatste maar niet als minste, zullen we ons moeten ontdoen van al die zogenaamde leiders. Ik zei het al eerder: Minder Chamberlains en meer Churchills. Laten we echte leiders kiezen.

Dames en heren. Voor de vorige generatie, die van mijn ouders, was het woord “Londen” synoniem met hoop en vrijheid. Toen mijn land werd bezet door de nationaal-socialisten bood de BBC dagelijks een glimp van hoop in mijn land, in de duisternis van de nazi-tirannie. Miljoenen van mijn landgenoten hebben er naar geluisterd, ondergronds. De woorden “Dit is Londen” werden een symbool voor een aanstaande betere wereld.

Wat zal veertig jaar vanaf heden worden uitgezonden? Zal het nog steeds: "Dit is Londen" zijn? Of zal het "Dit is Londonistan" zijn? Zal het ons hoop brengen? Of zal het de waarden van Mekka en Medina uitdragen? Zal Groot-Brittannië verzet bieden en doorzettingsvermogen? Vrijheid of slavernij? De keuze is aan jullie. En in Nederland is de keuze aan ons.

Dames en heren, wij zullen nooit excuses aanbieden voor onze vrijheden. We zullen nooit toegeven. En inderdaad, zoals als een van uw voormalige leiders stelde: “Wij zullen ons nooit overgeven”.

Vrijheid zal heersen, en de vrijheid zal zegevieren.

Hartelijk dank.

Bron:

WUZ.nl

Klik hier voor de Engelse versie.

  • Aangemaakt op .