Skip to main content

In de media - Interviews

Immigratie kost zes miljard euro

DEN HAAG - De toestroom van niet-westerse allochtonen kost de samenleving jaarlijks tussen de zes en tien miljard euro. Aan deze migranten is de Nederlandse belastingbetaler per saldo enkele tonnen per persoon kwijt.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van wetenschappelijk bureau Nyfer, in opdracht van de PVV. Het betreft een conservatieve raming op basis van twintigduizend niet-westerse migranten. "Zo veel vreemdelingen komen ieder jaar alleen al deze kant op in het kader van gezinshereniging. Het werkelijke bedrag zal dus veel hoger liggen", stelt PVV-leider Geert Wilders.

Immigratiestop

De partij ziet hierin een bevestiging van de wens van een immigratiestop uit niet-westerse landen, zeker nu bezuinigd moet worden.

"Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat we miljarden kunnen besparen als we de immigratie stoppen of beperken", stelt Wilders. Hij schakelde het gerenommeerde instituut zelf in nadat toenmalig PvdA-minister Van der Laan (Integratie) met grote tegenzin deze uitgaven slechts beperkt in kaart had gebracht.

Wilders: "Dit moet boven aan de politieke agenda. In plaats van dat de overheid de burger pakt, moeten ze de immigratie stopzetten. Dit doet geen burger pijn, je hoeft niemand weg te sturen."

Niet-westerse allochtonen kosten de samenleving meer dan de gemiddelde Nederlander omdat deze groep vaker een bijstandsuitkering heeft, bovengemiddeld vaak een beroep doet op de awbz en een grotere kostenpost is bij criminaliteit en rechtshandhaving.
 
Tegenover de hoge kosten staat dat niet-westerse allochtonen bijvoorbeeld minder studiefinanciering ontvangen en minder gebruikmaken van kinderopvang.

Wilders kreeg eerder veel kritiek toen hij het onderzoek aankondigde. "Allochtonen, westerse en niet-westerse, zijn leden van onze samenleving. Hun aanwezigheid laat zich niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro", stelde minister Van der Laan. De kille rekensom roept de vraag op hoe de PVV denkt om te gaan met andere groepen mensen die economisch 'niet efficiënt' zijn, zoals gehandicapten. Wilders: "Zij kozen daar niet zelf voor."

Bron: Telegraaf.nl

  • Aangemaakt op .