Skip to main content

In de media - Interviews

Militaire opbouw in Zuid-Libanon van Hezbollah

Schriftelijke vragen van de leden De Roon, Kortenoeven en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de militaire opbouw in Zuid-Libanon, van de met Iran samenspannende islamitische terreur- en jihadbeweging Hezbollah.

1.)
Kent u de artikelen 'IDF reveals Hezbollah's deployment'[1], 'Hezbollah readying for urban war in southern Lebanon, IDF warns'[2] en 'IDF reveals intel on huge Hezbollah arms stockpile in southern Lebanon'[3]?

2.)
Deelt u onze mening, dat de legering van jihadeenheden van Hezbollah in Zuid-Libanon een schending is van VN-Veiligheidsraadresolutie 1701 (2006), waarin gesproken wordt van een 'Permanent Ceasefire to Be Based on Creation Of Buffer Zone Free of Armed Personnel Other than UN, Lebanese Forces'?[4]

3.)
Is het u bekend, dat Hezbollah in Zuid-Libanon, een gebied dat onder het gezamenlijk toezicht staat van UNIFIL en het Libanese leger, kan beschikken over een arsenaal van zo'n 40.000 door Iran en Syrië geleverde raketten die het grootste deel van Israel kunnen bereiken?[5]

4.)
Bent u met ons van mening, dat het -- mede door Nederlandse marineschepen gecontroleerde -- wapenembargo tegen Hezbollah volledig heeft gefaald? Zo neen, waarom niet?

5.)
Deelt u onze mening dat UNIFIL andermaal volledig heeft gefaald in het uitvoeren van haar opdracht, om de Libanese regering te assisteren bij het ontwapenen en uit Zuid-Libanon weren van milities? Zo neen, waarom niet?

6.)
Deelt u onze mening, dat het primair de verantwoordelijkheid van de Libanese regering is om uitvoering te geven aan VN-resolutie 1701 m.b.t. het ontwapenen en weren van Hezbollah? Zo ja, bent u dan bereid die regering te waarschuwen, dat zij verantwoordelijk is voor de catastrofale gevolgen van het tussen haar eigen burgers laten vestigen van een jihadstrijdmacht, die tot verklaard doel heeft de Joodse staat aan te vallen en zelfs te vernietigen?

7.)
Deelt u onze mening dat Israel, gezien het systematisch in gebreke blijven van de Libanese regering en UNIFIL, het recht heeft met militaire middelen de illegale en voor Israel letterlijk levensgevaarlijke militaire opbouw van de islamitische terreur- en jihadbeweging Hezbollah ongedaan te maken? Zo neen, waarom niet?

 
[1] IDF reveals Hezbollah's deployment, Ynetnews.com 

[2] Hezbollah readying for urban war in southern Lebanon, IDF warns, Haartez.com

[3] IDF reveals intel on huge Hezbollah arms stockpile in southern Lebanon, Haaretz.com

[4]  Security council calls for end to hostilities betweem Hizbolla, Un.org

[5]  Scud Missiles to Hezbollah Raising Mideast Tensions, Abcnews.go.com

  • Aangemaakt op .