Skip to main content

In de media - Interviews

PVV eist stopzetting bijstandsuitkeringen EU-ers

De Partij voor de Vrijheid eist vandaag in de Tweede Kamer dat er een eind wordt gemaakt aan het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan zogenaamde arbeidsmigranten uit EU-landen als Polen.

Polen en andere EU-ers die hier langer dan drie maanden zijn mogen niet eens een beroep doen op de openbare kas, maar daar trekt de Wet Werk en Bijstand zich vreemd genoeg niets van aan. In deze gevallen is het aan de IND om de verblijfsstatus van EU-ers die wel een beroep doen op de openbare kas in te trekken. Pas daarna kan de sociale dienst de bijstandsuitkering stop zetten. Maar, in tegenstelling tot wat de staatssecretaris van Justitie beweert, doet de IND dit niet. Duizenden EU-ers ontvangen daarom ten onrechte bijstand, zoals ook blijkt uit gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

PVV-kamerlid Sietse Fritsma zal vandaag de staatssecretaris vragen om een heldere toezegging dat de IND de verblijfsstatus van deze mensen intrekt. Anders zal arbeidsmigratie ontaarden in uitkeringsmigratie.

  • Aangemaakt op .