Skip to main content

In de media - Interviews

Vier miljoen minder bonnen, landelijk politieteam tegen straattuig

De fractie van de PVV bij monde van woordvoerder Hero Brinkman zal vandaag tijdens het Wetgevingsoverleg over de politie pleiten voor het maximeren van het aantal bekeuringen van 12 naar 8 miljoen. Deze 4 miljoen verplichte reductie van de aantal boetes levert de politie een vrijgespeeld aantal van 2200 politiemensen op.


Brinkman wil deze 2200 politiemensen verdelen in 2 teams. Het ene team, geheten het Landelijke Aanpak Straat Terroristen – Team, oftewel het Last team, van ongeveer 1200 politiemensen zou de rellen en problemen in de buurten met voornamelijk Marokkanen in het land keihard moeten aanpakken op een harde en eenduidige wijze. Het andere team van ongeveer 1000 politiemensen wil de PVV inzetten voor het actief opsporen van die ruim 100.000 illegalen in dit land en het aanhouden van criminele buitenlanders.
  • Aangemaakt op .