Skip to main content

In de media - Interviews

Cowboys in de gezondheidszorg een grove schande

Fleur Agema haalde de Staatssecretaris van Volksgezondheid naar de Kamer om nog even de nadruk te leggen op de onacceptabele berichten over fraude de Thuiszorg. Geld van de AWBZ mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor de thuiszorg!

Ross wist van thuiszorgfraude - trouw.nl

(Novum) - Staatssecretaris van Volksgezondheid Clémence Ross (CDA) was op de hoogte van de miljoenen die de afgelopen jaren zijn verdwenen bij faillissementen in de thuiszorg. Dat zei Ross dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje. De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil een parlementair onderzoek.

De staatssecretaris was naar de Kamer geroepen door PVV-Kamerlid Fleur Agema. Aanleiding was een artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. De krant berichtte dat sinds 2000 ruim zesenhalf miljoen euro aan geld voor de zorg is verdwenen. Failliete instellingen kregen grote voorschotten uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar verspilden die aan andere zaken zoals auto's, dure interim-managers en hoge vergoedingen voor de directie.

Agema vindt dit een 'grove schande' en eiste opheldering. Het Kamerlid sprak van zelfverrijking en fraude door list en bedrog. Ze vergeleek de zorgaanbieders met 'cowboys' en eiste een parlementair onderzoek. Ook andere partijen verlangden opheldering. PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker wil dat zorgkantoren nieuwe zorgaanbieders beter gaan screenen.

Ross zei dat ze op de hoogte was van de fraude maar dat van wildwesttaferelen in de thuiszorg geenszins sprake is. De bewindsvrouw heeft de Nederlandse Zorgautoriteit opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt.

Het voorkomen van de fraude is echter onmogelijk, stelde Ross. "Het zijn private instellingen die voorschotten hebben gekregen voordat er zorg is geleverd." Het risico op fraude blijft hierdoor volgens Ross bestaan. Wel heeft zij de regels voor voorschotten in 2004 aangescherpt.

De eerste verantwoordelijkheid ligt volgens Ross bij de zorgkantoren die contracten afsluiten met zorgaanbieders. Wel gaat zij er scherp op toezien dat deze kantoren een grotere zorgvuldigheid betrachten.

Volgens de SP is de fraude een rechtstreeks gevolg van de marktwerking in de thuiszorg die in 2000 is ingevoerd. Sindsdien hebben 'dure leasebakken, hoge salarissen en dure kantoren' hun intrede gedaan, zei Agnes Kant. Het Kamerlid pleitte dan ook voor een maximumsalaris in de thuiszorg.
  • Aangemaakt op .