Skip to main content

In de media - Opinie

"Prioriteiten stellen"

Kader Primair: Vakblad voor leidinggevende in het primair onderwijs
Martin Bosma en Richard de Mos (pvv):

“Staatssecretaris Dijksma heeft twintig miljoen extra voor het aanstellen van conciërges in de grote steden beschikbaar gesteld. Een stap in de goede richting, maar dat is te weinig om iedere basisschool in Nederland vijf dagen per week van een conciërge te voorzien.

Om schooldirecteuren te ontlasten van de vele administratieve lasten dient elke basisschool een administratief medewerker in dienst te hebben. Zo kunnen schooldirecteuren de tijd die zij nu aan papierwerk kwijt zijn, besteden aan goed onderwijsmanagement van de school. Er zal gezocht moeten worden naar geld hiervoor. Maar dit streven is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Zolang het onderwijsveld zelf tal van activiteiten blijft organiseren die het belang van goed onderwijs niet ten goede komen, moet men ook de hand in eigen boezem steken en zichzelf afvragen of men het geld aan de juiste doeleinden aangeeft. Neem nu het bericht van 15 november jongstleden in De Telegraaf: ‘Onderwijzers maken snoepreisje naar Canadese goeroe’. Het is toch niet te bevatten dat 28 schooldirecteuren samen Y 63.000 uitgeven voor zo’n tripje en vervolgens klagen dat ze geen conciërge of administratief medewerker hebben? Met Y 63.000 kun je een heel jaar op één school een conciërge en een administratief medewerker aanstellen. Veel scholen doen mee met de hype om het onderwijs maar te vernieuwen en betalen daarvoor jaarlijks duizenden euro’s aan begeleiding- en cursuskosten. Stoppen met die onzin en investeren daar waar het echt nodig is.”

 

  • Aangemaakt op .