Skip to main content

In de media - Opinie

Inburgeringsfiasco gevolg van kabinetsblunders

Inburgeringscursussen zijn een fiasco omdat het kabinet veel te weinig eisen stelt aan nieuwkomers, dat betoogt Sietse Fritsma vandaag in de Volkskrant. De PVV'er vreest dat het inburgeringsdrama nog veel groter zou kunnen worden dan het nu al is, als dit kabinet vasthoudt aan het inwilligen van rare eisen van migranten en mensen in Nederland laat blijven die helemaal niet in willen burgeren. Vandaag spreekt de Kamer met minister Van der Laan over de problemen rond inburgering.

Hieronder het volledige artikel: 

Inburgeringsfiasco door kabinetsblunders

Volgens het CBS vestigden zich hier maar liefst 140.000 vreemdelingen. Alleen al in het kader van de (problematische) gezinsmigratie zijn tienduizenden migranten uit landen als Marokko en Afghanistan toegelaten. Door deze voortgaande massa- immigratie, worden er mega uitgaven gedaan voor inburgering. Alleen al in 2009 verdwijnt er 425 miljoen euro belastinggeld naar dit doel. De vraag is nu of het kabinet met dit gigantische financiële offer potten kan breken. Het antwoord staat al vast: Dit kabinet maakt de problemen alleen maar erger! En dat komt mede door de volgende drie grote blunders.

In de eerste plaats is elke vorm van inburgering in onze samenleving natuurlijk bij al voorbaat mislukt als je mee gaat in de visie van moslims dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Helaas is dit precies wat nu gebeurt. Om meer moslims aan de inburgeringscursussen deel te laten nemen, worden er cursussen aangeboden waar vrouwen van de mannen gescheiden zijn. In Nederland is sekse- apartheid gelukkig niet normaal, maar de (moslim)migranten krijgen meteen het signaal dat Nederland mee gaat in hun eis om vrouwen apart te houden van mannen. Deze sekse- apartheid wordt zelfs meteen na aankomst voor ze gefaciliteerd! Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat van een goede inburgering in onze samenleving nooit sprake kan zijn nu het de gelijkheid van man en vrouw daarbij overboord wordt gegooid.

Ten tweede is er de blunder om immigranten niet zelf te laten betalen voor hun inburgeringscursus. Minister van der Laan vindt het zelfs prima dat de geringe eigen bijdrage van 270 euro vervalt. Ook hier geldt dat veel migranten anders niet bij de cursussen op komen dagen. Het volle pond mag dus door de belastingbetaler worden opgehoest, en dat is verbijsterend. Migranten zijn immers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een leven in Nederland. Daar hoort het kostenaspect nu eenmaal ook bij. En we weten inmiddels dat het pamperen van allochtonen de integratie eerder afremt dan bevordert.

Toch kiest het kabinet er voor om migranten te bevestigen in het verkeerde idee dat alles hier gratis voor ze wordt gedaan. Daarmee wordt de eigen verantwoordelijkheid, die in het inburgeringstraject juist centraal moet staan, ernstig geweld aangedaan.

Het kabinet maakt het inburgeringsfiasco compleet door mensen die helemaal niet in willen burgeren toch gewoon in Nederland te laten blijven. De dramatische opkomstcijfers bij de cursussen worden, hoe je het ook wendt of keert, mede veroorzaakt door pure onwil. Veel mensen komen zonder opgaaf van reden niet eens opdagen bij de verplichte cursus. Deze onwil van de kant van migranten, die hier vaak nota bene nog maar net zijn, kan maar op één manier beantwoord worden, en dat is met onmiddellijke intrekking van de pas verworven verblijfsvergunning.

Dat laatste moet ook gebeuren bij de migranten die weigeren om zelfs maar een kleine eigen bijdrage voor hun inburgeringstraject te betalen, en bij de migranten die niet bij de cursussen op komen dagen omdat mannen en vrouwen zich in Nederland gezamenlijk in een klaslokaal bevinden. Want het toegeven aan hun eisen is een onvergeeflijke fout. Daarmee begrijpt het kabinet zelf niet eens dat migranten een inburgeringsplicht hebben, waar ze zich gewoon aan moeten houden.

Vreemdelingen die zich meteen na aankomst in Nederland al niet aan hun plichten willen houden, worden nu door het kabinet beloond. Het voornemen van het kabinet om in het kader van integratie “duidelijke grenzen” te stellen, wordt zelfs vlak na aankomst van migranten al niet in de praktijk gebracht. Het wrange daarvan is, nogmaals, dat de inburgering daardoor eerder wordt ondermijnd dan bevorderd. Migranten die zich niet aan de regels van onze samenleving willen houden, weten dus meteen wat ze in het vervolg moeten doen!

Vandaag spreekt de Kamer met minister van der Laan over de problemen rond de inburgering. Als de minister vasthoudt aan het inwilligen van rare eisen van migranten, en daarnaast zelfs mensen in Nederland laat blijven die niet eens in willen burgeren (en dus gewoon bij de cursussen wegblijven), wordt het inburgeringsfiasco nog groter dan het nu al is.

Sietse Fritsma is Tweede Kamerlid voor de PVV 

Bron: de Volkskrant
  • Aangemaakt op .