Skip to main content

In de media - Opinie

De Mos: 'Zet mystery guests in taxi'

In een weekblog dat deze week verschijnt op de site van Trouw bepleit Richard de Mos de inzet van zogenaamde 'mystery guests' om de problemen in de taxibranche te bestrijden.

Zet mystery guests in taxi 

Al jaren komt de taxibranche negatief in het nieuws, met als dieptepunt het overlijden afgelopen zomer van Rob Sitek na een ruzie met een taxichauffeur in Amsterdam. Toch moeten de ontstane problemen in de taxibranche in het juiste perspectief worden bezien.

Met het merendeel van de taxibranche gaat het erg goed. Dagelijks verloopt het contractvervoer in deze branche prima, wordt er uitstekende zorg- en leerlingenvervoer geleverd en kiezen klanten de beltaxi waar zij tevreden over zijn.

Echter, een klein deel van de branche, bestaande uit de aanlooptaxi waarvan het merendeel in Amsterdam gevestigd, bepaalt het gezicht van de branche. Vooral de vrije rijders, veelal Marokkanen, doen er alles aan om de taximarkt naar de filistijnen te helpen. Extreem hoge ritprijzen, het bedreigen van klanten, het weigeren van korte ritten en het omrijden om klanten een poot uit te draaien zijn de verhalen die wij teruglezen in de pers.

Uit eigen onderzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat één op de vier chauffeurs in aanraking is geweest met justitie en gezien de ernst van de door hen gepleegde delicten niet in een taxi horen.

Slechte taxichauffeurs moeten uit de taxi, zo simpel is dat en daarvoor bepleit ik in de Kamer twee dingen.

Ten eerste moet er een goede samenwerking komen tussen justitie en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, dat moet ervoor zorgen dat taxichauffeurs die hun Verklaring Omtrent Gedrag, nodig voor de taxipas, door een geweldsdelict tussentijds kwijtraken direct ook hun vijf jaar geldende taxipas verliezen. Justitie moet geweldsdelicten van taxichauffeurs dus direct doorgeven aan de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, zodat criminele taxichauffeurs niet kunnen blijven doorrijden.

Als tweede wapen tegen chauffeurs die zich niet weten te gedragen, pleit ik voor de inzet van Mystery Guests in de taxi met de bevoegdheid om taxipassen in te trekken, zodat elke chauffeur weet de kans te lopen gecontroleerd te worden op zijn gedrag en het wel uit zijn hoofd zal laten om te hoge prijzen te vragen, korte ritten te weigeren of om eens een behoorlijk stuk om te rijden.

BronTrouw

  • Aangemaakt op .