Skip to main content

In de media - Opinie

De Mos: 'Balkenende en Koppejan laten Zeeland vallen'

Op de site Standejong.nl stelt PVV Tweede Kamerlid Richard de Mos vast dat de Zeeuwen Balkenende en Koppejand Zeeland laten vallen.

Zeeuwen Balkenende en Koppejan laten Zeeland vallen

Dat de twee Zeeuwen bij uitstek, premier Jan-Peter Balkenende en CDA-Kamerlid Ad Koppejan, 98% van de Zeeuwen in hun strijd tegen ontpoldering laten vallen, moet in Zeeland zijn aangekomen als een mokerslag. Nu het ingenieursbureau Grontmij, ingehuurd door het Kabinet, tegen het advies van de Zeeuwse Waterschappen in, heeft geconcludeerd dat een alternatief Kabinetsplan voor natuurherstel in de Westerschelde niet verstandig is, lijkt het onder water zetten van de polder onvermijdelijk. Slecht nieuws voor al die Zeeuwen die ontpoldering helemaal niet zien zitten. Op het ingepolderde landschap verdienen boeren, die in harmonie leven met de daar aanwezige natuur, hun boterham. Afgelopen week nog bleek de noodzaak tot ontpoldering niet aanwezig, omdat er in totaal geen schade wordt aangericht in de Westerschelde als gevolg van de verdieping. De staat van de estuariene natuur blijkt uitstekend te zijn.

Hoeveel Zeeuwen worden gelukkiger als zij uit hun polder worden verjaagd, in het besef zo ruimte te maken voor een zeldzame snotdolf of zeester? Is het niet de macht van de krachtige natuurlobby op het Ministerie van LNV dat ontpoldering er doorheen drukt om zo meer te vangen aan beheergelden? Waarom gaan de milieubewegingen er steeds van uit dat de mens en de natuur niet hand in hand kunnen leven, zoals dat nu het geval is in de Hertogin Hedwigepolder? Wat we wel weten is dat we als gevolg van ontpoldering een polder met zeer vruchtbare grond gaan verliezen, waar boeren onder andere snijmaïs, tarwe, uien, vlas en aardappelen verbouwen. Een polder dat de woonplaats is voor de fazant, de patrijs en vele roofvogels.

‘Luctor et Emergo’, ik worstel en kom boven staat, zeker na de Watersnoodramp van 1953, gegrift in het geheugen van elke Zeeuw. Er is keihard gewerkt om land van het water te winnen. Dat heeft ons veel geld gekost. Dan ga je geen dijken doorsteken.

Het meest erge is toch wel dat het verraad aan de polders wordt gepleegd door twee rasechte Zeeuwen. Was het niet Jan-Peter Balkenende die op verkiezingstournee in Capelle in 2006 de daar aanwezige Zeeuwen, die zo hevig tegen ontpoldering protesteerden, geruststelde met de mededeling: “Het komt goed”? Vandaag hield Ad Koppejan zijn motie, waarin hij gepleit had om te komen tot natuurcompensatie zonder gedwongen ontpoldering, aan - dat wil zeggen: niet in stemming - en daarmee liet hij zien afgelopen week alleen voor de bühne te hebben gesproken. Eenmaal puntje bij paaltje laat hij zien geen rechte rug te hebben en verkwanselt hij de Zeeuwse belangen om de toch al zwakke regeringscoalitie staande te houden. Wat dat betreft jammer dat de PVV nog niet in de Provinciale Staten van Zeeland zit, zodat wij vanuit dat orgaan ook nog alle middelen konden aanwenden om ontpoldering tegen te gaan.

Bron: Standejong.nl

  • Aangemaakt op .